Të dashur investitorë,

Ju lutem vini re që në datën 7 Shtator,2020 do të ketë disa ndryshime në disponueshmërinë e disa produkteve si më poshtë vijon:

ProduktiHapetMbyllet
GAUTRYE rregullt18:58
XAUTRYE rregullt18:58
DOW30E rregullt18:58
SP500E rregullt18:58
NQ100E rregullt18:58
USOILE rregullt18:43
UKOILE rregullt18:43
AKSIONETTë mbylluraTë mbyllura
PRODUKTE BUJQESORETë mbylluraTë mbyllura