Kako koristiti “short squeeze” strategiju trgovanja?

Kako koristiti “short squeeze” strategiju trgovanja?

Kada se cijena neke akcije brzo poveća, short prodavci moraju da izađu sa svojih pozicija što je brže moguće ili će u protivnom izgubiti novac. Gubici mogu biti ogromni, pa su zaista motivisani da otkupe akcije što prije mogu i na tome možete da zaradite. Ova strategija trgovanja naziva se short squeeze strategija.

Šta je “short squeeze”?

Da bismo razumjeli šta je “short squeeze”, bitno je da znamo kako “short” prodavanje funkcioniše.

“Short” prodavci su trgovci koji misle da su neke akcije precijenjene i da će vjerovatno izgubiti na cijeni pa zbog toga pozajmljuju tu akciju putem margina naloga. “Short” prodavci onda prodaju akciju i drže zaradu u njihovom margina nalogu radi zaštite. Tokom vremena oni moraju da otkupe akcije. Ako cijena akcije pada, “short” prodavci zarađuju jer profitiraju od razlike između cijene akcije koja se prodaje uz marginu i snižene cijene akcije koja se plaća kasnije. Zbog toga, ako cijena akcije naglo poraste, cijena za koju akcije mogu biti otkupljene može preći originalnu prodajnu cijenu i “short” prodavci moraju brzo da ih prodaju kako bi izbjegli još veće gubitke.

Ako više “short” prodavaca žele da izađu iz svoje “short” pozicije u isto vrijeme, oni moraju da čekaju svoj red jer su svi “short” prodavci u žurbi da otkupe akcije jer ne postoji ograničenje koliko se cijena akcije može povećati. Zbog toga, ne postoji ograničenje cijene koju bi “short” prodavci mogli da plate da bi otkupili akcije.

Trgovci koji koriste “short squeeze” strategiju u tim situacijama mogu da profitiraju na prodaji akcija uspaničenim “short” prodavcima - obično po veoma visokim cijenama. Obično malo sačekaju prije prodaje jer kupovni pritisak koji dolazi od “short” prodavaca nastavlja da povećava cijene akcija. Cilj je prodati kada je cijena akcija blizu vrhunca ili na vrhuncu. Ova strategija dozvoljava “short squeeze” trgovcima da izvuku maksimum iz gubitaka “short prodavaca” i dobiju najveći povrat na svoju investiciju.

Kako predvidjeti “short squeeze”?

Predviđanje “short squeeze” situacije zahtijeva praćenje dnevnih grafikona pokretnog prosjeka, kao i izračunavanje racia “shorting” kamate i procenta “shorting” kamate.
 

Grafikoni dnevnog pokretnog prosjeka

Dnevni pokretni prosjek (Moving Average - MA) je trgovinski indikator koji se često koristi u tehničkoj analizi. Izračunavanje pokretnog prosjeka cijene akcija pomaže da se izravnaju podaci o cijeni tako što formira prosječnu cijenu koja se redovno ažurira.

Analiza 50-dnevnog grafikona pokretnog prosjeka vam omogućava da identifikujete vrhunce cijene akcija. Možete pregledati te grafikone koristeći jedan od mnogih sajtova  ili aplikacija za izračunavanje grafikona. Ti servisi će vam omogućiti da uradite analizu pokretnog prosjeka akcija koje odaberete.

 

Racio “shorting” kamate 

Racio “shorting” kamate dijeli broj “short-ovanih” akcija sa prosječnim dnevnim obimom trgovanja na berzi. Ovaj racio omogućava trgovcima da vrlo brzo otkriju da li je akcija veoma “short-ovana” ili ne u odnosu na prosječan dnevni obim trgovine.

Primjer: Ako uzmete 100.000 “short-ovanih” akcija i podijelite ih sa prosječnim obimom trgovanja od 20.000 akcija, trebalo bi pet dana da “short” prodavci otkupe svoje akcije.

Veći racio “shorting” kamate znači da će “short” prodavci vjerovatno podići cijenu akcija. Racio “shorting” kamate koji je 5 ili iznad obično uzorkuje paniku kod “short” prodavaca i to bi mogla biti prilika za “short squeeze” prodaju. 

Procenat “shorting“ kamate

Procenat “shorting” kamate možete izračunati tako što ćete podijeliti broj “short-ovanih” akcija sa brojem izdatih akcija. Veći procenat ukazuje na to da će se veliki broj “shorting” prodavaca takmičiti jedni s drugima da bi otkupili akcije ako cijena počne da raste.
 

Rizici “short squeeze” trgovanja

Cijene akcija se često povećavaju nakon što postanu prezasićene “short” prodavcima. Međutim, postoje i mnogi slučajevi kada vidimo da su akcije veoma “short-ovane”, ali njihova cijena neprestano pada.

Svi ovi indikatori nisu 100% zagarantovani da će signalizirati “short squeeze”, već samo ukazuju na to da mnogi trgovci očekuju da će cijena pasti. Ako se odlučite da trgujete  “short squeeze” strategijom, trebate imati dodatne razloge da vjerujete da će cijena akcija porasti i ovi pokazatelji mogu samo da ojačaju vašu odluku.
 

Zaključak

Tempiranje “short squeeze” strategije može biti veoma teško, ali ako uspijete da pravilno analizirate tržište, možete biti u znatnom dobitku. Ako pažljivo proučite dnevne pokretne prosjeke, racio i procenat “shorting” kamate i analizirate kompaniju čije akcije želite da prodate tokom “short squeeze” situacije, moći ćete da otkrijete prilike za “short squeeze” trgovinu i od njih da profitirate. 

Konsultovani izvori:

1. Short Squeeze. Encyclopedia of Finance. Boston, MA: Springer US; 2008. pp. 250–250. doi:10.1007/0-387-26336-5_1856
2. Gobel R. How to trade a short squeeze.(2021). https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/short-squeeze-profits.asp
 

LimitPrime © 2022

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Šta je hedž?

Hedž je zaštitna mjera koja smanjuje rizik od promjenljivih kretanja cijena. Hedž je investicija koja se sastoji u zauzimanju kompenzac...

Saznajte Više
Kako prepoznati preokret trenda?

“Kako da prepoznam preokret trenda?” je jedno od najčešćih pitanja koja nam iskusni klijenti postavljaju.Preokrete trenda nije uvijek t...

Saznajte Više
Stohastički Oscilator Kao Trgovinski Indikator

Šta je Stohastički Oscilator?Tehnički analitičar George C. Lane je kreirao Stohastički Oscilator 1950. godine. To je indikator zamaha,...

Saznajte Više