Kdo smo


Investicijska družba Limit Prime Securities AD Podgorica je bila ustanovljena 01.06.2017. Registrirana je pri davčni upravi - Centralnem registru poslovnih subjektov v Podgorici pod številko 40009505.

Investicijska družba Limit Prime Securities AD Podgorica ima dovoljenje (licenco) za opravljanje dejavnosti pooblaščenega udeleženca na kapitalskem trgu, izdano s Sklepom Komisije za vrednostne papirje Črne gore št. 03 / 2-6 / 2-17 z dne 18.05.2017 za naslednja poslovanja:

  • posredovanje pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev po naročilu stranke (v svojem imenu in za račun nekoga drugega ter v imenu nekoga drugega in za račun nekoga drugega), s plačilom provizije (posredniško poslovanje);
  • trgovanje z vrednostnimi papirji v svojem imenu in za svoj račun, da z namenom ustvarjanja dobička iz naslova trgovanja s pogodbami z razliko v ceni (trgovsko poslovanje)
  • upravljanje portfelja vrednostnih papirjev, ki pripadajo drugi osebi (dejavnosti upravitelja naložb);
  • svetovanje vlagateljem in potencialnim vlagateljem o prednostih nakupa, prodaje, vpisa ali prevzema vrednostnih papirjev (delovna mesta investicijskega svetovalca).