Ekonomski koledar

Pomembnejši tržni dogodki

Week 07.06. 2021  - 11.06.2021


1. Mon. 18. oktobar. 04:00 CNI Kina Bruto domaći proizvod (BDP) g / g
Bruto domaći proizvod (BDP) najšira je mjera ekonomske aktivnosti i primarni pokazatelj zdravlja ekonomije.

Očitavanje veće od očekivanog trebalo bi uzeti kao pozitivno za CNI, dok bi se niže očitanje od očekivanog trebalo uzeti kao negativno za CNI.

Uto. 19. oktobar 14:30 USD Građevinske dozvole SAD
Građevinske dozvole su ključni pokazatelj potražnje na tržištu stanova.

Očitavanje veće od očekivanog trebalo bi uzeti kao pozitivno za USD, dok bi se niže očitavanje od očekivanog trebalo uzeti kao negativno za USD.

Sre. 20. oktobar. 16:30 USD Zalihe američke sirove nafte
Nivo zaliha utiče na cenu naftnih derivata, što može imati uticaja na inflaciju.

Ako je povećanje zaliha sirove nafte veće od očekivanog, to znači slabiju potražnju i medvjeđe je za cijene sirove nafte. Isto se može reći ako je pad zaliha manji od očekivanog.

Ako je povećanje sirove nafte manje od očekivanog, to znači veću potražnju i bikovsko je za cene sirove nafte. Isto se može reći ako je pad zaliha veći od očekivanog.

Thu. 21. oktobar 14:30 USD Početni zahtevi za nezaposlene
Početni zahtevi za zapošljavanje mere broj pojedinaca koji su se prvi put prijavili na osiguranje za slučaj nezaposlenosti tokom protekle nedelje. Ovo su najraniji američki ekonomski podaci, ali uticaj na tržište varira iz nedelje u nedelju.

Pet. 22. oktobra. 08:00 GBP U.K. Retail Sales MoM
Prodaja na malo meri promenu ukupne vrednosti prodaje prilagođene inflaciji na nivou maloprodaje. To je najznačajniji pokazatelj potrošnje potrošača, koji čini većinu ukupne ekonomske aktivnosti.

Čitanje veće od očekivanog trebalo bi uzeti kao pozitivno/bikovsko za GBP, dok bi niže od očekivanog očitavanje trebalo uzeti kao negativno/medvjeđe za GBP.

Ekonomski koledar

Najnovejši gospodarski dogodki

Kaj prikazuje ekonomski koledar?

Vse informacije v ekonomskem koledarju so dobro organizirane in vsebujejo pomembne načrtovane gospodarske dogodke, novice in napovedi, ki vplivajo na določen vrednostni papir ali globalni trg v celoti. BDP, število novo ustvarjenih delovnih mest v nekmetijskih panogah in obrestne mere so le nekatere izmed vsebin, ki so predstavljene v ekonomskem koledarju.

Kako brati ekonomski koledar?

Ekonomski koledar kot je naš vsebuje kratke opise vsakega dogodka in njegovo aktualno, prognozirano in predhodno vrednost. Dogodki so organizirani kronološko in omogočen je izbor samo teh z visoko stopnjo pomembnosti. Prognozirana vrednost je lahko izražena v odstotkih ali v valuti in prikazuje kako bo dogodek vplival na trg.

Aktualna vrednost je vrednost dogodka v realnem času, času branja, predhodna vrednost pa je ta, ki je pred aktualno. Dodatno, v ekonomskem koledarju lahko filtrirate dogodke po državah.

Zakaj je ekonomski koledar pomemben?

Ekonomski koledar je zelo pomembno in koristno orodje tako za načrtovanje novih investicij ali spremljanje obstoječega portfelja. Uporablja se kot usmerjevalnik trgovanja za potencialno povečanje profita. Ker lahko nekateri dogodki opozorijo na volatilnost, se lahko po ekonomskem koledarju investitorji nanjo pripravijo. Ekonomski koledar je še posebej pomemben za investitorje, ki trgujejo dnevno, zato jim priporočamo, da ga redno spremljajo.

Imate več vprašanj o trgovanju?

Preberite celotna pogosta vprašanja

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.