Kaj je CFD?


CFD (Contract for difference) je finančni instrument, ki vam daje možnost trgovanja z določeno vrsto produkta (ponavadi z delnicami, valutami, indeksi, zlatom, nafto) na način, da ne postanete lastnik tega izdelka, ampak služite le z dvigom ali padcem cene izdelkov.

Morda se sliši zapleteno, a se bomo potrudili, da vam poenostavimo trgovanja s CFD.

Pri trgovanju s CFD ne postanete lastnik produkta in ga v fizični obliki ne dobite v last, a lahko ustvarite profit s spremembo cene tega produkta.

Trgovanje s CFD vam omogoča, da ustvarite dobiček ne glede na smer gibanja cene izdelka. Če trdno verjamete, da se bo cena dvignila, kupite ta izdelek, da bi ga prodali po višji ceni (odprite buy pozicijo). Če menite, da se bo cena izdelka znižala, potem izdelek prodajate (odprite sellpozicijo).

Za trgovanje s CFD lahko rečemo, da je oblika kratkoročne preproste in učinkovite naložbe.

Ko stranka odda naročilo za nakup ali prodajo CFD izdelka, trguje izključno z Limit Prime Securities, kot drugo pogodbeno stranjo.

Ko odprete položaj pri nas, ga morate zapreti pri nas. Trgovanje s CFD je izmenjava razlike v ceni (trenutna cena in cena ob koncu pogodbe) določenega izdelka ali finančnega instrumenta.

CFD-ji so izdelki, s katerimi se trguje z vzvodom, kar pomeni, da je omogočeno odprtje le majhnega odstotka celotne vrednosti trejda, da odprete pozicijo. To se imenuje trgovanje z maržami. Čeprav vam trgovanje z maržami omogoča povečanje dohodka, se bodo povečale tudi izgube, saj temeljijo na celotni vrednosti položaja.

Na primer, da želite kupiti 100 delnic družbe Apple. Trenutna cena je 300 USD. Torej, bi za nakup 100 delnic potrebovali 30.000 USD. Pri Limit Prime Securities morate imeti le 1% zneska nakupa, tako da lahko isto pozicijo odprete le s 300 USD.

V nadaljevanju sledijo osnovne razloge terminov potrebnih za razumevanje trgovanja s CFD.


SPREAD


Spread predstavlja razliko med nakupno in prodajno ceno v kotaciji finančnega instrumenta. Večinoma se izrazi v odstotkih, v denarju ali v pipsu.

Kaj pomeni cenovna razlika za vlagatelja? Razpon predstavlja, koliko se mora spremeniti cena, da vlagatelj po odprtju pozicije doseže ničlo (kjer ni niti dobička niti izgube).

Primer:

Slika št. 1 predstavlja prodajno in odkupno ceno valutnega para EUR / USD. Vprašanje je, kolikšen je spread?

Slika 1. Prodajna in odkupna cena
 

Kot razloženo zgoraj, spread je razlika med odkupno in prodajno ceno. V našem primeru je spread 0.00001 oziroma 1pip.
 


PIP

PIP (cena v točkah) je najmanjša enota spremembe cene valutnega para, tj. zadnja decimalka. Sprememba cene valutnih parov se najpogosteje izraža s štirimi ali petimi decimalnimi mesti, tj. 1pip = 0,0001 ali 0,00001.
 

LOT

LOT je količina (nabor) finančnega produkta. Vsak lot vsebuje določeno število izdelkov, ki jih želite kupiti ali prodati. Lot tako predstavlja standardizirano količino blaga, s katerim se trguje. Na primer:

1 lot zlata je 100 unč zlata

1 lot nafte je 1000 sodčkov nafte

1 lot valutnega para je 100.000 osnovnih valut

Zakaj je potrebna ta standardizacija količine blaga? S tem je poenostavljeno trgovanje na finančnem trgu. V nasprotnem primeru bi bil trg v veliki meri počasen in neučinkovit.

Najmanjša količina trgovanja za vsak izdelek je 0,01 lot do razpoložljivega zneska, ki ga ima stranka za trgovanje.


MARŽA

Marža je depozit, ki je potreben za odpiranje ali vzdrževanje odprtih pozicij med trgovanjem, tj. služi za zavarovanje morebitnih izgub. Torej marža ni strošek, ampak predstavlja delež vašega kapitala, ki je namenjen in zamrznjen kot depozit za odpiranje določene pozicije. Na primer, če trgujete s finančnim vzvodom 1:100, če želite odpreti pozicijo z določeno vrednostjo, potrebujete 1% enake vrednosti, to pomeni, da 1% ustvari potrebno rezervo za odprtje takšne pozicije.
 

VZVOD (LEVERAGE)

Ena osnovnih lastnosti, zaradi katere je trgovanje s CFD še dodatno privlačno je tako imenovani vzvod. Vzvod omogoča doseganje veliko večjega položaja z manjšo količino investiranega denarja.

Prej razložena marža je obratno povezana z vzvodom. Če je zahtevana marža za trgovanje 1%, potem je vzvod 1:100, če je 5%, potem je vzvod 1:20 in tako dalje. Za vse instrumente, s katerimi se trguje, sta določena marža in finančni vzvod.

Pri Limit Prime je maksimalni finančni vzvod pri 1: 100. Spodaj bomo na primeru pojasnili, kaj to pomeni za vlagatelja:

Če želite trgovati z valutnim parom EUR / USD, tj. želite kupiti količino 100.000 EUR z vzvodom 1: 100, koliko bi morali imeti na računu?

Odgovor na to vprašanje je: 1% * 100.000 = 1.000

1000 EUR je najmanjši znesek, ki ga morate imeti na svojem računu, to je zahtevana marža.


SWAP (Dnevna pristojbina)

Naročnik je poleg pristojbin, določenih v pogodbi, dolžan plačevati tudi dnevno pristojbino za vsako odprto pozicijo, ki jo ima čez noč. Swap se zaračuna dnevno za vse pozicije, ki ostanejo odprte. Način izračuna pristojbine se razlikuje glede na vrsto osnovnega sredstva ali finančnega instrumenta, za katerega se uporablja CFD. Tudi višina pristojbine je za različna sredstva različna, odvisno od obrestne mere, povezane s posameznim sredstvom.