Indeksi

Global TeamGlobal TeamGlobal TeamGlobal Team

Trgovanje z Indeksi

Indeksi so merilo gospodarstva države ali določenega industrijskega sektorja. Indeksi predstavljajo pregled gibanja cen v več podjetjih, tj gibanja cen vseh podjetij skupaj. Trije glavni ameriški indeksi so: Dow Jones, Nasdaq in S&P 500. Pomembno je, da teh indeksov ne zamenjate z največjo newyorško borzo na svetu (New York Stock Exchange) ali z borzo Nasdaq. Obstajajo tudi drugi indeksi, na primer stotine globalnih indeksov za posamezne države in regije, vključno z MSCI World, japonski Nikkei 225 itd. Vsi temeljijo na različnih delnicah in se razlikujejo po številu podjetij, ki jih vsebujejo.

Na primer, S&P 500 predstavlja uspešnost 500 velikih družb, ki kotirajo na borzi v ZDA. Če se povprečna cena delnic teh podjetij dvigne, se bo indeks dvignil. V nasprotnem primeru bo indeks padel.

Limit Prime Securities vam ponuja trgovanje z indeksi CFD. To pomeni, da ko zavzamete pozicijo na indeksu, učinkovito investirate v uspešnost teh delnic družbe in se tako izognete dejavnikom, ki vplivajo na uspešnost posameznih podjetij (na primer pomanjkanje obsega trga). S trgovanjem z indeksom CFD-jev ne kupujete samega indeksa, samo ocenjujete o dvigu ali padcu njegove cene, da bi iz tega naslova ustvarili profit.

Vlagatelj lahko zavzame način go short ali go long, nastavi funkcijo zamejitve rizika in s tem prepreči izgube ter tako uporabi trgovalne scenarije, ki so v skladu z njegovimi cilji.

Z uporabo finančnega vzvoda lahko vrednost posla pomnožite z uporabo tako imenovanega izposojenega kapitala, s tem pa lahko povečate potencialni dobiček iztržen iz trgovanja. Enako so z uporabo vzvoda možne tudi izgube. Razpoložljivi finančni vzvod za indeksne CFD je do 1:50.

Kako trgovati z indeksi

V teh indeksih, kjer je združenih veliko delnic, lahko izkoristite razpršen pristop, ki je ena od glavnih teorij finančnih naložb. V vaših rokah je, da iz gibanja indeksa pridobite dobiček tako, da preprosto kupite indeks države, za katerega menite, da bo v prihodnjih dneh uspešen in ga prodate v primerih, ko menite, da se bo zgodilo obratno.

Na primer:

Seznam indeksov

Preberite več

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.