Indekset

Global TeamGlobal TeamGlobal TeamGlobal Team

Tregtimi i Indekseve

Një indeks i aksioneve është tregues i ekonomisë së një vendi ose i një sektori të industrisë. Indekset kombinojnë vlerat e shumë ndërmarrjeve dhe përfaqësojnë të gjitha kompanitë së bashku. Tre indekset kryesore të SH.B.A.-së janë: Dow Jones, Nasdaq dhe S&P 500. Është e rëndësishme të mos ngatërroni këto indekse me Bursën e Nju Jorkut (New York Stock Exchange), ose me Bursën Nasdaq (Nasdaq Stock Market). Ekzistojnë indekse të tjera siç janë qindra indekse globale, vendore dhe specifike për rajonin, përfshirë MSCI World, Nikkei Japoneze 225 etj ... Të gjitha bazohen në aksione të ndryshme dhe ndryshojnë në numrin e kompanive, si dhe mënyrën sesi ato vlersohen brenda një indeksi.

Për shembull, S&P 500 paraqet performancën e 500 ndërmarrjeve më të mëdha të listuara në bursat në Shtetet e Bashkuara. Nëse, mesatarisht, çmimi i aksioneve të këtyre kompanive rritet, atëherë indeksi do të rritet. Në të kundërt, nëse bien, indeksi do të bjerë.

Limit Prime Securities ju ofron tregtim me indekset e CFD. Kjo do të thotë kur ju merrni një pozicion mbi një indeks, ju jeni duke investuar në mënyrë efektive në performancën e këtyre aksioneve të kompanisë dhe kështu shmangni faktorët që ndikojnë në performancën e kompanive individuale (të tilla si mungesa e vëllimit të tregut). Duke tregtuar indeksin e CFD, nuk e blini vetë indeksin, thjesht spekuloni për ngritjen ose rënien e çmimit të tij. Një investitor mund të investoje ne mënyre afatgjatë ose afatshkurtë, të ndalojë dhe kufizojë humbjet dhe të aplikojë skenarë tregtie që janë në përputhje me objektivat e tij ose të saj.
Falë levës(“Leverage”), ju mund të shumëzoni vlerën e një tregtie duke përdorur kapitalin e huazuar, dhe në kete menyre, mund të rritni fitimin ose humbjen e mundshme që do të realizohet nga tregtia. Leva e disponueshme për CFD-të e indeksit me Letrat me vlerë të Limit Prime Securities është deri në 1:50.

Indekset

Fillo Tregto

Si të tregtoni me indekse

Në këto indekse, ku bashkohen shumë aksione, mund të përfitoni nga diversifikimi, që është teoria kryesore e investimeve financiare. Është në duart tuaja të përfitoni nga lëvizjet e indekseve thjesht duke blerë indekset që mendoni se do të performojnë mirë në ditët në vijim, dhe shitjen në raste kur mendoni se do të ndodhë e kundërta.

Shikoni shembullin në video:

Lista e indekseve

Lexo Më Shumë

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.