Deklaratat Financiare

Pasqyrat financiare për vitin 2024

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2023

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2022

Raporti i auditimit për vitin 2022

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2021

Raporti i auditimit për vitin 2021

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2020

Raporti i auditimit për vitin 2020

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Reportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2019

Raporti i auditimit për vitin 2019

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2018

Raporti i auditimit për vitin 2018

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare gjashtëmujore (Q2)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare tremujore (Q1)

Lexo Më Shumë

Pasqyrat financiare për vitin 2017

Raporti i auditimit 2017

Lexo Më Shumë

Raportet vjetore financiare (Q4)

Lexo Më Shumë

Raportet financiare nëntëmujore (Q3)

Lexo Më Shumë

Përpara se të largoheni,
rezervoni një takim telefonik me agjentin tonë.

Pyesni për të gjitha paqartësitë tuaja në lidhje me tregtinë dhe merrni përgjigje në kohë reale.

Dërgo mesazh nëpërmjet WhatsApp!