Fjalori

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A

Account balance / Account value

Gjendja neto e mbetur në llogari, pas llogaritjeve të të gjitha debiteve dhe krediteve.

AIM (Alternative Investment Market)

Një nën-treg i Bursës së Londrës (LSE), i cili lejon që kompanitë më të vogla të rrisin kapitalin me një sistem rregullator më fleksibël sesa kërkohet për tregun kryesor të LSE. CFD-të nuk jane të disponueshme në letrat me vlere te listuara në AIM.

Arbitrage

Procesi i blerjes së një pasurie (si aksionet) dhe pastaj shitja e saj në mënyre të menjëhershme në mënyrë që të përfitohet nga diferenca. Arbitrazhistet mund të shfrytëzojnë dallime të vogla në çmimin e kuotuar të një instrumenti identik midis tregjeve të ndryshme duke tregetuar sasi shumë të mëdha.

Ask

Çmimi më i ulët me të cilin një shitës është i gatshëm të shesë një investim apo pasuri në një moment të caktuar. I njohur edhe si çmimi i ofertës (Offer Price).

Përpara se të largoheni,
rezervoni një takim telefonik me agjentin tonë.

Pyesni për të gjitha paqartësitë tuaja në lidhje me tregtinë dhe merrni përgjigje në kohë reale.

Dërgo mesazh nëpërmjet WhatsApp!