Mallrat

Global Team
Nafta dhe Gazi 
Global Team
Metalet e çmuara
Global Team
Leva(“Leverage”) deri në 1:100 
Global Team
Mbështetje e plotë

Çfare është tregëtia e mallrave?

Tregu i mallrave është një nga tregjet më të vjetra financiare. Shembuj tradicionalë të mallrave përfshijnë naftë, gaz natyror, ar dhe drithëra.

Për investitorët, mallrat mund të jenë mënyra për të diversifikuar portofolin e tyre përtej letrave me vlerë tradicionale.

Mallrat me CFD lejojnë investitorët të spekulojnë lëvizjet e çmimeve të mallrave që tregtohen në treg - në vend që t'i zotërojnë ato. Pra, falë mallit CFD, tregu është bërë shumë më i arritshëm për tregtarin mesatar të shitjes me pakicë.

Si te Tregtoni Mallrat?

HAPAT PËR TË FILLUAR TREGTIMIN E MALLRAVE CFD

Hapat e mëposhtëm shpjegojnë se si të hapni një tregti:

Hapi 1: Zgjidhni tregun tuaj

Vendosni për atë lloj malli që dëshironi të tregtoni. Me Limit Prime Securities, ju mund të zgjidhni të gjitha mallrat e njohura siç janë nafta ose ari.

Hapi 2: Vendosni vëllimin e tregtisë dhe drejtimin e tregtisë tuaj.

Për shkak se keni vendosur për llojin e mallit që dëshironi të tregtoni, duhet të vendosni se sa njësi dëshironi të blini. Nëse mendoni se çmimet do të rriten në të ardhmen e afërt, mund të blini një produkt ose "të vazhdoni më gjatë". Sidoqoftë, nëse mendoni se çmimet do të bien, ju mund të shisni ose "të tregtoni me pozitë afatshkurtër".

Vini re që ju mund të kontrolloni rrezikun e tregtisë duke përdorur mjete të tilla si Stop Loss (Mbyllni në humbje) dhe Stop Limit (Mbyllni me fitim). Kur të filloni të tregtoni në platformën tonë MetaTrader5, mjetet e lartpërmendura do të jenë më të qarta për ju.


Hapi 3: Monitoroni pozicionin tuaj

Pas vendosjes së një tregtie, duhet të monitoroni statusin e saj dhe fondet e disponueshme në llogari.

Shikoni shembullin në video:

Lista e Mallrave - Mali i Zi

Lexo Më Shumë

Lista e Mallrave - Shtete të tjera

Lexo Më Shumë

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.