Trgovina robama

Global Team
Nafta i gas
Global Team
Svi plemeniti metali
Global Team
Leveridž do 1:100
Global Team
Potpuna podrška

Šta je trgovina robama?

Tržište roba je jedno od najstarijih finansijskih tržišta. Tradicionalni primjeri robe uključuju naftu, prirodni gas, zlato i žitarice.

Za investitore roba može biti način za diverzifikaciju svog portfolija izvan tradicionalnih hartija od vrijednosti.

CFD roba omogućava investitorima da špekulišu o kretanju cijena robe kojima se trguje na tržištu - umjesto da ih zapravo posjeduju. Zahvaljujući ovim tipovima proizvoda, tržište je postalo mnogo pristupačnije prosječnom trgovcu na malo.

Trgovina robama

Počnite da trgujete

Kako trgovati robama?

KORACI ZA POČETAK TRGOVANJA CFD-OM ROBA

Tri sledeća koraka objašnjavaju kako početi trgovinu:

Korak 1: Odaberite svoje tržište

Odlučite se kojom vrstom robe želite da trgujete. Pomoću Limit Prime Securities možete birati najpopularnije tipove roba poput nafte ili zlata.

Korak 2: Podesite obim trgovine i smjer trgovine

Nakon što odlučite sa kojom vrstom robe ćete trgovati, trebalo bi da odlučite koliko jedinica želite da kupite. Ako mislite da će cijena rasti u bliskoj budućnosti, možete kupiti robu (Buy) ili zauzeti „dugu poziciju“ (go long). Međutim, ako mislite da će cijene pasti, možete ih prodati (Sell) ili zauzeti „kratku poziciju“ (go short).

Primijetićete da rizik trgovanja možete kontrolisati koristeći fukcije poput Stop Loss (zatvori uz gubitak) i Stop Limit (zatvori uz profit). Kada počnete da trgujete na našoj MetaTrader 5 platformi, dobićete jasniju sliku prethodno navedenih koraka.

Korak 3: Pratite svoju poziciju

Nakon zaključenja trgovine trebalo bi da pratite njen status i vaša sredstva na računu.

Pogledajte primjer ispod.

Lista Roba - Crna Gora

Saznajte Više

Lista Roba - Ostale države

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.