Akademija

Napredno Trgovanje

Hedž je zaštitna mjera koja smanjuje rizik od promjenljivih kretanja cijena. Hedž je investicija koja se sastoji u zauzimanju kompenzacionog stava ka trgovinskom instrumentu koji pomaže u zaštiti od velikog pada cijena. Šta je hedžing?Hedžing je stra...

Saznajte Više
Šta je hedž?
Kako prepoznati preokret trenda?

“Kako da prepoznam preokret trenda?” je jedno od najčešćih pitanja koja nam iskusni klijenti postavljaju.Preokrete trenda nije uvijek t...

Saznajte Više
Stohastički Oscilator Kao Trgovinski Indikator

Šta je Stohastički Oscilator?Tehnički analitičar George C. Lane je kreirao Stohastički Oscilator 1950. godine. To je indikator zamaha,...

Saznajte Više
Kako koristiti “short squeeze” strategiju trgovanja?

Kada se cijena neke akcije brzo poveća, short prodavci moraju da izađu sa svojih pozicija što je brže moguće ili će u protivnom izgu...

Saznajte Više
Šta su Fibonači brojevi i kako da ih koristite za analizu tržišta?

Tržišne cijene osciliraju svakodnevno, a ponekad čak i iz sata u sat. Te fluktuacije često stvaraju trendove gdje cijena neko vrijeme i...

Saznajte Više
Kako trgovati uz “Bottom Fishing” strategiju?

Trgovci mogu koristiti mnoge strategije kako bi profitirali na tržištu. Jedna od najpoznatijih je bottom fishing strategija.Šta je Bott...

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.