Valutni parovi

Otkrijte mogućnosti trgovanja sa Limit Prime Securities


Preko 40+ valutnih parova
Mali Spread-ovi
Leveridž do 1:100
Potpuna podrška

Trgovanje valutnim parovima

Limit Prime Securities nudi širok asortiman valutnih parova, uključujući sve glavne valutne parove. Nudimo niske marže za brojne popularne valutne parove.

Valutni parovi mjere vrijednost jedne valute u odnosu na drugu. Prva imenovana valuta valutnog para zove se osnovna valuta, a druga valuta naziva se kotirajuća valuta (odnosno, valuta koja se kotira). Prikazana cijena valutnog para pokazuje koliko je kotirajuće valute potrebno za kupovinu jedne jedinice osnovne valute.

Valutni par kojim se najviše trguje je euro prema američkom dolaru, prikazan kao EUR / USD.

Kada trgujete valutnim parovima, prvo se navodi osnovna valuta i to je valuta koju kupujete.

Na primjer, ako kupite euro u odnosu na američki dolar (EUR / USD), predviđate porast eura u odnosu na američki dolar.

Dobitak i gubitak se obično iskazuju u iznosu sekundarne valute u CFD trgovini.

Svaki valutni par ima BID – cijenu ponude, ASK – cijenu tražnje. Ovo je kurs po kojem možete da prodate valutu i kurs po kome možete da kupite valutu. Price maker (obično broker) vam daje kurs po kome su spremni da kupe ili prodaju valutni par.

Na primjer:

EUR / USD se trguje na 1.13350 / 1.13360 (bid / ask). Vjerujete da će euro porasti u odnosu na američki dolar, tako da kupujete 1 lot ili EUR 100.000 po USD 1.13360.


(1 lot valutnog para CFD = 100.000 jedinica osnovne valute).


Nakon nekog vremena EUR / USD raste i nova kotacija iznosi 1.13460 / 1.13470 (bid / ask). Odlučite da zatvorite svoju poziciju prodajom EUR 100.000 (ili 1 lot) po EUR / USD 1.13460.

Kupili ste valutni par na 1.13360, a prodali na 1.13460.

Ako uzmemo u obzir da ste kupili 1 lot (EUR 100.000), zaradili ste USD 100 (kuplili po USD 113.360 i prodali po USD 113.460).

S druge strane, ako tržište krene u suprotnom smjeru, pretrpjećete gubitak od EUR 100.

Koliko novca treba da deponujete?

Zahvaljujući leveridžu potrebno je deponovati samo djelić ukupne vrijednosti trgovine, koja se naziva početna marža.

Na primjer, leveridž od 1: 100 omogućava vam da trgujete vrijednost od USD 100.000 sa deponovanim sredstvima od USD 1.000.

Major 

Ova grupa parova sadrži valutne parove sa najvećim obimom trgovanja. U mnogim od ovih valutnih parova, činjenica da je USD osnovna ili suprotna valuta, što je ujedno i dokaz je da se USD uglavnom koristi kao jedinica vrijednosti na finansijskim tržištima.

Minor

Generalno, ova grupa valutnih parova uključuju valute razvijenih zemalja, osim USD.

Exotic

Valute koje su nešto niže po likvidnosti i manje se koriste na tržištu, ali koje se nalaze u kategoriji valuta koje pripadaju zemljama u razvoju nazivaju se egzotičnim valutnim parovima.

BESPLATAN DEMO NALOG

Probajte trgovanje uz virtuelni novac
Primljen je Vaš zahtjev za demo nalog. Naš tim će Vas kontaktirati.
Greška, pokušajte ponovo. Vaša prijava nije primljena.