ŠTA JE CFD?

CFD (Contract For Difference) je finansijski instrument koji vam daje priliku da trgujete određenom vrstom proizvoda (obično akcijama, valutama, indeksima, zlatom, naftom), na način da ne postajete vlasnik tog proizvoda već zarađujete samo kada cijena proizvoda raste ili pada.

Možda zvuči komplikovano, ali potrudićemo se da pojednostavimo trgovanje CFD-om.

Kada započnete CFD trgovinu, ne postajete vlasnik proizvoda i ne možete da fizički kupite taj proizvod, ali možete da ostvarite profit kada se promijeni cijena tog proizvoda.

CFD trgovanje vam daje priliku da ostvarite profit bez obzira na kretanje cijene proizvoda. Ako čvrsto verujete da će cijena porasti, onda kupujete taj proizvod da biste ga prodali po višoj cijeni. Ako mislite da će cijena proizvoda pasti, tada prodajete proizvod (otvarate poziciju prodaje).

CFD trgovanje se smatra oblikom jednostavnog i efikasnog ulaganja u kratkom roku.

Kada klijent izda nalog za kupovinu ili prodaju CFD proizvoda, trguje isključivo preko Limit Prime Securities koji ima funkciju brokera. Kada otvorite poziciju kod nas, morate je i zatvoriti kod nas. CFD trgovanje je razmjena razlike u cijeni (trenutna cijena i cijena na kraju ugovora) određenog proizvoda ili finansijskog instrumenta. CFD-ovi su proizvodi kojima se trguje sa leveridžom, što znači da trebate uložiti samo mali procenat pune vrijednosti trgovine da biste otvorili poziciju. To se naziva trgovanje marginom. Iako vam trgovanje marginom omogućava da povećate prihod, gubici će se takođe povećati, jer se zasnivaju na punoj vrijednosti pozicije.

Na primjer, želite da kupite 100 akcija kompanije Apple. Trenutna cijena je 300 USD. Dakle, za kupovinu 100 akcija bilo bi vam potrebno 30 000 USD. Međutim, kod Limit Prime Securities morate imati samo 1% od iznosa kupovine, tako da je moguće otvoriti istu poziciju sa samo 300 USD.

U nastavku vam dajemo objašnjenje osnovnih uslova CFD trgovanja:


SPRED

Spred predstavlja razliku između cijene kupovine i prodaje u kotaciji finansijskog instrumenta. Uglavnom se izražava u procentima, u novcu ili u pipovima. Šta spred znači za investitora? Spred predstavlja koliko cijena treba da se promijeni da bi investitor dostigao nulu (gdje nema ni dobitka ni gubitka) nakon otvaranja pozicije.
Primjer:
Slika br. 1 predstavlja kupovnu i prodajnu cenu valutnog para EUR / USD. Pitanje je koliki je spred?

 


Kao što smo ranije objasnili, spred je razlika između kupovne i prodajne cijene. U našem primjeru, spred je 0,00001, ili 1 pip.

PIP

PIP (Price in Points) je najmanja jedinica promene cijene valutnog para, odnosno poslednja decimala. Promjena cijene valutnih parova najčešće se izražava sa četiri ili pet decimala, tj. 1pip = 0,0001 ili 0,00001.

LOT

Lot je količina (skup) finansijskih proizvoda. Kada otvorite poziciju, određujete količinu u lotovima i svaki lot sadrži određeni broj proizvoda koje želite da kupite ili prodate. Naime, lot predstavlja standardizovanu količinu proizvoda kojim se trguje, na primjer:
1 lot zlata je 1 unca zlata.
1 lot nafte je 1 barel nafte.
1 lot valutnog para je 100,000 bazne valute.
Zašto je potrebno standardizovati količinu robe? Na ovaj način je pojednostavljeno trgovanje na finansijskom tržištu. U suprotnom, tržište bi bilo uglavnom sporo i neefikasno.
Minimalna količina svakog proizvoda je 0,01 lot, do raspoloživog iznosa koji klijent ima za trgovanje.

MARGINA

Margina je depozit koji je potreban za otvaranje ili održavanje otvorenih pozicija tokom trgovanja, odnosno služi kao zalog za pokrivanje mogućih gubitaka. Dakle, margina nije trošak, već predstavlja udio vašeg kapitala koji je odvojen i zamrznut kao depozit za otvaranje određene pozicije. Na primjer, ako trgujete sa x100 leveridžom, potrebno vam je 1% novca da biste otvorili poziciju određene vrijednosti, taj 1% novca čini potrebnu marginu za otvaranje takve pozicije.

LEVERIDŽ

Jedna od osnovnih karakteristika koja CFD čini atraktivnim proizvodom je poluga. Poluga vam omogućava da postignete mnogo veću poziciju sa manjom količinom novca.
Prethodno objašnjena marža obrnuto je povezana sa polugom. Ako je potrebna marža za trgovanje 1%, tada je poluga 1: 100, ako je 5% onda je poluga 1:20 itd. Marža i poluga su definisani za sve instrumente kojima se trguje.

Kod Limit Prime Securities, maksimalni iznos poluge je 1: 100. U nastavku ćemo na primerima objasniti šta ovo znači za investitora:

Ako želite da trgujete valutnim parom EUR / USD, tj. želite da kupite količinu od 100.000 EUR sa polugom od 1: 100, koliko treba da imate na računu?

Odgovor na ovo pitanje je: 1% * 100.000 = 1.000 EUR 1.000 je minimum koji biste trebali imati na svom računu, to je potrebna marža.

DNEVNA NAKNADA (Swap)

Pored naknada definisanih Ugovorom, Klijentu se nameće dnevna naknada koja se odnosi na svaku otvorenu poziciju. Swap se naplaćuje svakodnevno na svim pozicijama koje su ostale otvorene. Način izračunavanja dnevne stope varira u zavisnosti od vrste osnovnog sredstva ili finansijskog instrumenta na koji se odnosi CFD. Štaviše, iznos dnevne stope variraće između različitih sredstava, jer je povezan sa kamatnim stopama koje se odnose na svako sredstvo, kao i uz dodatni trošak finansiranja koji smo definisali.

Saznajte o tome
što je trgovanje CFD-om

Prije nego odete, zakažite
besplatan razgovor sa našim agentom.

Postavite sva pitanja u vezi trejdinga i dobićete odgovore odmah.

Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!