Šta je CFD?


CFD (Contract For Difference) je finansijski instrument koji vam daje mogućnost trgovanja sa određenom vrstom proizvoda (najčešće su to akcije, valute, indeksi, zlato, nafta) na način da ne postajete vlasnik tog proizvoda već samo zarađujete na skoku ili padu cijene istog. 

Možda vam zvuči komplikovano, ali u nastavku ćemo se potruditi da vam pojednostavimo CFD trgovanje.

Naime, kada započnete CFD trgovinu, vi ne postajete vlasnik proizvoda i ne možete primiti fizičku isporuku takvog proizvoda, ali možete ostvariti profit na promjeni cijene tog proizvoda. 

CFD trgovanje vam daje mogućnost za ostvarivanje profita nezavisno od smjera u kojem se kreće cijena proizvoda. Ako čvrsto vjerujete da će cijena rasti, onda kupujete taj proizvod u cilju prodaje istog po većoj cijeni. Ako smatrate da će cijena proizvoda pasti, tada prodajete proizvod, odnosno otvarate sell poziciju.
Za CFD trgovanje se može reći da predstavlja oblik jednostavnog i efikasnog ulaganja na kratak rok. 

Kada klijent postavi nalog za kupovinu ili prodaju CFD proizvoda, isti trguje isključivo sa Limit Prime Securities-om, kao drugom ugovornom stranom. Kada otvorite poziciju kod nas, istu morate i zatvoriti kod nas. CFD trgovanjem dolazi do razmjene razlike u cijeni (trenutna cijena i cijena na kraju ugovora) određenog proizvoda, odnosno finansijskog instrumenta.
CFD-ovi su proizvodi kojima se trguje putem leveridža (poluge), što znači da vam je potrebno da deponujete samo mali procenat od pune vrijednosti trejda da biste otvorili poziciju. To se naziva „trgovanje na margini“. Iako vam trgovanje na margini omogućava povećanje prihoda, gubici će se takođe povećavati, jer se zasnivaju na punoj vrijednosti pozicije.

Na primjer, želite da kupite 100 akcija Apple-a. Trenutna cijena je USD 300. Dakle, za kupovinu 100 akcija bilo bi vam potrebno USD 30.000. Međutim, kod Limit Prime Securities potrebno je imati samo 1% iznosa za kupovinu, pa je moguće otvoriti istu ovu poziciju sa samo USD 300.

U nastavku vam dajemo objašnjenje osnovnih termina koji će vam biti potrebni za razumijevanje CFD trgovanja:
 

SPREAD

Spread predstavlja razliku između kupovne i prodajne cijene u kotaciji finansijskog instrumenta. Najčešće je izražen procentualno, novčano ili u pipovima.
Šta znači spread za investitora? Spread predstavlja koliko cijena treba da se promijeni da bi investitor došao na nultu tačku (gdje nema ni dobitka, ni gubitka) nakon otvaranja pozicije. 
Primjer:
Na slici br. 1 data je sell i buy cijena valutnog para EUR/USD. Postavlja se pitanje koliki je spread?
 

 

Slika 1. Prodajna (Sell) cijena i kupovna (Buy) cijena
 

Kako smo prethodno objasnili, spread je razlika između kupovne i prodajne cijene. U našem primjeru spread iznosi 0,00001 , odnosno 1pip. 
 

PIP

PIP (Price In Points) je najmanja jedinica promjene cijene valutnog para, odnosno poslednja decimala. Promjena cijene valutnih parova se najčešće iskazuje sa četiri ili pet decimalnih mjesta, tj. 1pip= 0,0001 ili 0,00001.
 
LOT

Lot je količina (skup) finansijskog proizvoda. Kada otvarate poziciju, količinu određujete u lotovima, a svaki lot sadrži određen broj proizvoda koji želite da kupite ili prodate. Naime, lot predstavlja standardizovanu količinu neke robe kojom se trguje. Na primjer:

1 lot zlata iznosi 100 unci zlata
1 lot nafte iznosi 1000 barela nafte
1 lot valutnog para iznosi 100.000 osnovne valute

Zašto je potrebno standardizovati količinu robe? Na ovaj način pojednostavljuje se trgovanje na finansijskom tržištu. U suprotnom, tržište bi bilo u velikoj mjeri usporeno i neefikasno.
Najmanja količna za trgovanje svakog proizvoda je 0,01 lot, pa do raspoloživog iznosa koji klijent ima za trgovanje.
 
MARGINA

Margina je depozit koji je potreban za otvaranje ili održavanje otvorenih pozicija prilikom trgovanja, odnosno služi kao sredstvo obezbjeđenja za pokriće eventualnih gubitaka. Dakle, margina nije trošak, ali predstavlja udio vašeg kapitala koji je izdvojen i zamrznut kao depozit da biste otvorili određenu poziciju. Na primjer, ukoliko trgujete sa leveridžom 1:100, da biste otvorili poziciju određene vrijednosti potrebno vam je 1% iste, odnosno taj 1% čini potrebnu marginu za otvaranje takve pozicije.
 
POLUGA (LEVERIDŽ)

Jedna od osnovnih karakteristika koja čini CFD atraktivnim proizvodom je takozvana poluga (leveridž). Poluga vam omogućava da s manjim iznosom novca ostvarite dosta veću poziciju.
Prethodno objašnjena margina je inverzno povezana sa polugom. Ako je zahtijevana margina za trgovanje 1%, onda je poluga 1:100, ako je 5% onda je poluga 1:20 itd. Margina i poluga su definisane za sve instrumente kojima se trguje. 

Sa Limit Prime Securities-om maksimalni iznos poluge iznosi 1:100. U nastavku ćemo objasniti šta to znači za investitora na primjeru:

Ukoliko želite da trgujete valutim parom EUR/USD, tj. želite da kupite (buy) količinu od EUR 100.000, pri leveridžu 1:100, koliko je potrebno da imate na računu? 

Odgovor na ovo pitanje je: 1% * 100.000 = 1.000
EUR 1.000 je minimum koji treba da imate na računu, odnosno to je zahtijevana margina.

 

DNEVNA NAKNADA (Swap)
 

Pored naknada definisanih Ugovorom, Klijent je u obavezi da plati dnevnu naknadu za svaku otvorenu poziciju koja se drži preko noći. Swap se naplaćuje dnevno na svim pozicijama koje su ostale otvorene. Metod obračuna naknade varira u zavisnosti od vrste osnovnog sredstva ili finansijskog instrumenta na koji se CFD primjenjuje. Takođe, iznos naknade je različit za različita sredstava u zavisnosti od kamatne stope koja se vezuje za pojedinačno sredstvo.