Akcije

Global Team
Preko 130+ akcija
Global Team
Niski spredovi
Global Team
Leveridž 1:20
Global Team
Potpuna podrška

Trgovanje akcijama

Limit Prime Securities omogućava pristup trgovanju akcijama velikih međunarodnih kompanija kao što su: Apple, Amazon, Coca-Cola, Netfilx, Uber, Starbucks, Tesla, itd. CFD akcije omogućavaju značajan prihod i na kraći i na duži rok. 

Pored toga, CFD akcije omogućavaju klijentima da stvore efikasan portfolio akcija različitih kompanija koje predstavljaju globalne lidere u svojim industrijama.

Trgovac kupuje akcije, a zatim ih prodaje, profitirajući na promjeni (porastu) cijene akcija kompanije.

Limit Prime Securities pruža svojim klijentima trgovanje CFD akcija putem generisane trgovinske platforme MetaTrader 5, koja je dostupna na PC-u, Mac OS-u, iOS-u, Android-u, mobilnom telefonu i pametnom telefonu.

Pogledajte primjer ispod.

 

Lista Akcija

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.