Akademija

Iskusni Trgovci

Već smo objavili dvije najbolje strategije dnevnog trgovanja koje vam preporučujemo. Ovdje ćemo nastaviti i pisati o preostale dvije.Trend trgovanjeTrend trgovanje, obrnuto trgovanje, preokret ili trgovanje povlačenjem su sve nazivi za dnevnu strateg...

Saznajte Više
Strategije Dnevnog Trgovanja (II dio)
Strategije Dnevnog Trgovanja (I dio)

Nakon što ste utvrdili da je vaš stil trgovanja dnevno trgovanje, možete da osmislite strategiju u skladu sa tim i da razmislite na koj...

Saznajte Više
Fundamentalna vs Tehnička Analiza

Fundamentalna i tehnička analiza su dva najčešća oblika analize kada je u pitanju trgovanje. Iako ćete upoznati investitore i trgovce...

Saznajte Više
Da Li Je Leveridž Dobar Za Trgovanje?

Leveridž u onlajn trgovini je korišćenje pozajmljenog novca za povećanje neto dobiti.Kada investitori odluče da koriste leveridž, oni...

Saznajte Više
Šta Su Japanski Svijećnjaci?

Šta su grafikoni japanskih svijećnjaka?Grafikoni svijećnjaka razvijeni su u Japanu 1700-ih bili su među prvim tržišnim grafikonima na s...

Saznajte Više
Šta su nivoi podrške i otpora?

Nivoi podrške i otpora su među najvažnijim aspektima tehničke analize. Sve ostale metode i faktori tehničke analize oslanjaju se na inf...

Saznajte Više
Pronađite Svoj Stil Trgovanja (II dio)

U prethodnom članku definisali smo šta su stilovi trgovanja, koje osobine ličnosti idu uz njih i opisali tri stila trgovanja. Ovdje ćem...

Saznajte Više
Pronađite Svoj Stil Trgovanja (I dio)

Baš kao što smo svi jedinstveni, takvi su i stilovi trgovanja koje ljudi usvajaju prilikom investiranja.Kada izaberete stil trgovanja k...

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.