Regulativa

Regulativa

Lista regulative

Zakon o tržištu kapitala

Saznajte više

ESMA CFD Q AND A

Saznajte više

Zakon o privrednim društvima

Saznajte više

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Saznajte više

Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev

Saznajte više

Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku

Saznajte više

Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva

Saznajte više

Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Saznajte više

Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Saznajte više

Pravilnik o sticanju kvalifikovanog učešća

Saznajte više

Pravilnik o naknadama

Saznajte više

Pravila Komisije o organizacionim zahtjevima

Saznajte više

Prije nego odete, zakažite
besplatan razgovor sa našim agentom.

Postavite sva pitanja u vezi trejdinga i dobićete odgovore odmah.

Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!