Licenca

Licenca

Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica je osnovano 01.06.2017. godine. Registrovano je u Poreskoj upravi – Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 40009505.

Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica ima dozvolu (licencu) za obavljanje poslova ovlašćenog učesnika na tržištu kapitala, izdatu od strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore Rješenje broj 03/2-6/2-17 od 18.05.2017. godine i to za sledeće poslove:
  • Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđi račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi);
  • Trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi);
  • Upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti koje pripadaju drugom licu (poslovi investicionog menadžera);
  • Savjetovanje investitora i potencijalnih investitora o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika).

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.