Akademija

Početnici

Elektronska valuta je nematerijalni novac koji postoji na vašem bankovnom računu i može se koristiti za različita plaćanja. U suštini, to je elektronska alternativa gotovini. Kriptovaluta je digitalna decentralizovana valuta i nudi više mogućnosti...

Saznajte Više
Elektronska Valuta VS. Kriptovaluta
Sa kojim kriptovalutama treba da trgujem?

Danas u svijetu postoji preko 5.000 kriptovaluta, sve sa svojim projektima i ciljevima. Ako se stvaranje kriptovaluta nastavi ovim temp...

Saznajte Više
Kako trgovati kriptovalutama?

Kriptovalute postaju sve popularnije i malo je vjerovatno da će se rast interesovanja uskoro zaustaviti. Mnoge kompanije ih dodaju kao...

Saznajte Više
Kako Obaviti CFD Trgovinu?

CFD (eng. “Contract for Difference”, odnosno ugovor o razlici) predstavlja specifičan finansijski instrument koji je izveden iz proizvo...

Saznajte Više
Šta su Medveđe i Bikovsko Tržište?

Investitori na berzi, kao i oni na tržištu trgovanja valutama, obično koriste izraze, kao što su: medved (eng. bear), bik (eng. bull),...

Saznajte Više
Objašnjenje “Stop-Loss” Naloga

Prije nego što uopšte otvorite poziciju, vi, kao trgovac treba da znate šta je “stop-loss”, odnosno nalog za zaustavljanje gubitka.“Sto...

Saznajte Više
Šta Je Leveridž U Trgovini?

Leveridž je mehanizam trgovanja koji investitori mogu koristiti za povećanje učešća na tržištu omogućavajući im da plate manje od punog...

Saznajte Više
Šta je Spred u Investiranju?

U finansijama, spred (eng. “spread”) ima višestruko značenje. Međutim, svako od tih značenja predstavlja razliku između dvije cijene, d...

Saznajte Više
Šta je pip?

Investitori koriste pip u različitim kalkulacijama pri trgovanju. Oni obično koriste pip kada žele da izračunaju cijenu spreda (eng: sp...

Saznajte Više
Šta je Tržište Trgovanja Valutama?

Tržište trgovanja valutama ili na engleskom “forex”, ili kraće, “fx” je proces mijenjanja jedne valute u drugu koji od nas zahtijeva ve...

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.