Šta je leveridž u trgovini?

Šta je leveridž u trgovini?

Leveridž je mehanizam trgovanja koji investitori mogu koristiti za povećanje učešća na tržištu omogućavajući im da plate manje od punog iznosa investicije.

U modernom online trgovanju leveridž je prednost broj jedan. Pri CFD trgovanju, investitori u potpunosti koriste leveridž. 

Kod CFD trgovanja, investitor može da trguje sa različitim finansijskim proizvodima (valutni parovi, indeksi, robe,akcije i kriptovalute). 

Bez korištenja leveridža ne možete mnogo toga napraviti, ali, hajde, da to pogledamo detaljnije. 

Šta je leveridž?

Koncept leveridža je jednostavan. Da biste otvorili neku poziciju treba da pozajmite novac od brokera, pa onda počnete sa trgovanjem. Sa deponovanim novcem, plus novcem koji ste pozajmili od brokera, povećavate šansu za veću zaradu. 

Investiciona strategija kod koje se koristi pozajmljeni kapital da bi se povećala potencijalna zarada na investiciju (eng: ROI - Return Of Investment), zove se leveridž.

Kompanije koriste leveridž za finansiranje aktive - umjesto prikupljanja kapitala putem emisije akcija, kompanije mogu da se zaduže kako bi investirale u poslovne aktivnosti i tako povećale vrijednost za akcionare. 

Investitori koriste leveridž da bi povećali svoju kupovnu moć.  
 


Limit Prime vam nudi različite odnose leveridža za različite finansijske proizvode.
Klijenti koji trguju iz Crne Gore:

Valutni parovi - 1:100
Akcije - 1:20
Indeksi - 1:50
Kriptovalute - 1:5
USOIL & UKOIL - 1:50
Zlato & srebro - 1:100
Ostala roba - 1:20

Klijenti koji trguju iz drugih zemalja:

Valutni parovi - 1:100/1:200
Akcije - 1:20
Indeksi - 1:50
Kriptovalute - 1:5
USOIL & UKOIL - 1:10
Zlato & srebro - 1:150
Ostala roba - 1:50 

Primjer trgovanja sa leveridžom

Za lakše razumijevanje, daćemo vam primjer trgovanje sa leveridžom.

Pretpostavimo da ste odlučili da investirate i odabrali ste prvu poziciju. Limit Prime vam nudi leveridž sa odnosom 1:100 (za valutne parove). Leveridž “jedan prema stotinu” znači da za svaki 1 euro koji imate na svom računu, možete sklopiti trgovinu vrijednu do 100 eura. Ovaj odnos leveridža je uobičajen za standardne račune. Tipičnih 100 eura minimalnog depozita za standardne naloge daje vam mogućnost trgovanja u vrijednosti do 10.000 eura. 


 

Leveridž je “mač sa dvije oštrice”, jer sa nekim brokerima, koristeći leveridž, možete izgubiti više nego što ste deponovali. 

Međutim, sa brokerskom kućom Limit Prime, nikada ne možete izgubiti više od onog što ste uložili, jer svim našim klijentima nudimo zaštitu negativnog balansa. 

Da pojasnimo, pretpostavimo da želite da investirate u akcije kompanije Tesla. Predviđate da će cijena akcija porasti i želite da ih kupite. Cijena jedne akcije ove kompanije (za vrijeme pisanja ovog članka) je otprilike 850 USD, a vi želite da kupite 10 akcija. Kada biste obavili ovu trgovinu bez korišćenja leveridža, morali biste da deponujete 8 500 USD (850 USD eura x 10). Sa leveridžom 1:20, deponovaćete 20 puta manje, što je 425 USD (8 500 / 100). 

Tesla $850 x 10 akcija = $8 500

1:20 odnos leveridža

$8 500 / 20 = $425 iznos margine

Zaključak

Razmjeru leveridža postavlja broker - što je veća razmjera, veća je i mogućnost većih dobitaka ili gubitaka. Investitori koriste leveridž kako bi povećali kupovnu moć.

Trebali biste uvijek biti oprezni kada trgujete sa leveridžom. Sa mogućnošću veće zarade postoji i rizik od gubitka veće količine sredstava. 

Izaberite kompanije koje vas štite od negativnog balansa kako nikada ne biste izgubili više od onog što ste uložili.   

 

Konsultovani izvori:

1. Leverage trading: How does leverage work? https://www.cmcmarkets.com/en-gb/trading-guides/what-is-leverage-trading (2021)
2. Hayes, A. Leverage. https://www.investopedia.com/terms/l/leverage.asp (2020)
3. Lioudis, N. Forex leverage: A double-edged sword. https://www.investopedia.com/articles/forex/07/forex_leverage.asp (2021)
4. Leverage and margin explained. https://www.babypips.com/learn/forex/leverage-defined (2010)
 

LimitPrime © 2024

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Zašto trgovci vole diversifikaciju

Diversifikacija(diversification, lat.) u izvornom značenju podrazumijeva stvaranje raznovrsnosti, suprotno od pojma specijalizacije. st...

Saznajte više
Objašnjenje Take-Profit naloga

Kao što ćete i vidjeti u svakoj izjavi o riziku, trgovanje finansijskim instrumentima dovodi trgovce u opasnost od gubitka dijela ili c...

Saznajte više
Što su indeksi i zašto trgovati njima?

Što su indeksi?Indeksi mjere uspješnost grupe akcija, obveznica ili drugih ulaganja. Ta su ulaganja često grupisana na način da se odno...

Saznajte više
Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!