Objašnjenje Take-Profit naloga

Objašnjenje Take-Profit naloga

Kao što ćete i vidjeti u svakoj izjavi o riziku, trgovanje finansijskim instrumentima dovodi trgovce u opasnost od gubitka dijela ili cijelog uloženog kapitala. Bez obzira da li se neko bavi trgovinom akcijama, kriptovalutama, indeksima ili Forex trgovinom, ovo je nesporna činjenica. Zato pametni trgovci implementiraju strategije koje uključuju konkretne parametre upravljanja rizikom.

Ključni aspekt upravljanja rizikom je jasno definisanje kada treba izaći iz otvorene pozicije. Na živom tržištu, pozicije imaju dva potencijalna rezultata, a to su dobit i gubitak. Za one koji ostvare svoje finansijske ciljeve, rizik i dobit su usklađeni, osiguravajući da dugoročni dobici nadmašuju gubitke. Da bi se postigao ovaj cilj, koriste se različiti tipovi naloga uključujući stop-loss i take-profit.

Prije nego što čak i otvorite poziciju, vi, kao trgovac, treba da naučite o take-profit nalogu, koji u prevodu zovemo nalog za preuzimanje profita.

Zajedno sa stop-loss nalogom, take-profit je najčešći i najkorisniji nalog koji trgovac može postaviti. Ova komanda vam pomaže da maksimizirate svoj profit tako što ćete unaprijed definisati tačku koja će, kada se postigne, automatski aktivirati prodaju. Veoma je lako razumjeti i primijeniti.

 

Šta je take-profit nalog?

Take-profit nalog pripada grupi limit naloga (“limit order”), što je nalog za kupovinu ili prodaju akcije po određenoj cijeni ili boljoj. Kupovni limit nalog može se izvršiti samo po limitiranoj cijeni ili nižoj, a prodajni limit order može se izvršiti samo po limitiranoj cijeni ili višoj. Međutim, limit nalog ne podrazumijeva i izvršenje određene akcije. Ovo je tip naloga koji ne pokreće trgovinu odmah. Umjesto toga, daje signal trgovcu da pokrene trgovinu kada cijena dostigne određeni nivo.

Take-profit nalog ide korak više u odnosu na limit nalog. Precizira određenu cijenu iznad kupovne, koju bira trgovac. Ako cijena proizvoda dosegne to ograničenje, automatski će pokrenuti prodaju. Drugim riječima, nalog će zatvoriti poziciju kada cijena dostigne određeni nivo, a trgovac će uzeti profit. Ako cijena ne dosegne unaprijed postavljeno ograničenje, nalog se neće izvršiti. Dok se kod stop-loss naloga zatvara pozicija zbog gubitka, u take-profitu se zatvara radi dobitka. Za take profit se koristi skraćenica (T/P).

Objašnjeno jednostavnim jezikom, take-profit predstavlja izlazni nalog otvorene pozicije koja je u plusu. To je tržišna cijena po kojoj se dobitna trgovina zatvara i ostvaruje finansijska dobit. Kada se dosegne take-profit tačka na određenoj poziciji koju trgovac drži, nalog se pokreće i prodaja se odvija po trenutnoj tržišnoj vrijednosti tog dana. Ako se ta tačka ne postigne, prodaja se ne izvršava, a trgovac zadržava poziciju.

 

Kada koristiti take-profit?

Take-profit nalog je pogodan za kratkoročnu strategiju trgovanja. Take-profit nalozi su korisni za kratkoročne trgovce koji žele da profitiraju od brzih i kratkih skokova u rastu vrijednosti finansijskih instrumenata. Korisno je za dnevne trgovce koji žele da iskoriste prednost brzog rasta cijene proizvoda kako bi ostvarili trenutni profit. Možete izaći s tržišta čim postignete svoj cilj profita, a da pritom ne dozvolite da vam dobici nestanu u kasnijoj krizi. Take-profit se takođe može isplatiti u slučaju trend trgovanja, jer se preovlađujući trendovi nastavljaju tokom vremena.

Investitori koriste ovaj nalog kada vlada bikovska klima. To znači da investitori postavljaju limit cijenu kada vjeruju da bi cijene mogle rasti. U tom slučaju postavljaju take-profit nalog kako bi maksimizirali svoje potencijalne dobitke na određenom nivou.

Ukoliko niste tu tokom praznika ili ste u situaciji da ne možete pratiti svoje pozicije ili možda trgujete na izuzetno nestabilnom tržištu koje bi moglo promijeniti pravac preko noći, svaki uspješan i pažljiv broker (i investitor) savjetovaće vam da postavite take profit nalog. Međutim, naša topla preporuka je da postavite i take profit i stop-loss nalog svaki put kada mislite da bi njegovim postavljanjem mogli smanjiti rizik.

 

Prednosti i nedostaci take-profit naloga

Kada govorimo o prednostima i nedostacima take-profit naloga, možemo reći da su benefiti brojniji od nedostataka. Pogledajte ih u nastavku.

Prednosti:

 • Osigurava profit. Podešen je tako da osigurava dnevnom trgovcu da ostvari određeni nivo profita. Pod preduslovom da je vaša akcija bila uspješna, garantovano ćete zaraditi novac na trgovini.
 • Minimizira rizik. Omogućava vam da iskoristite brzi uspon na tržištu, umjesto da potencijalno propustite šansu da ga prodate uz profit. Izlaskom iz trgovine čim dosegne ciljnu cijenu, možete iskoristiti prednost brzih porasta, a istovremeno ograničiti svoju izloženost tržištu.
 • Isključuje preispitivanje odluka. Budući da se trgovina odvija automatski, ne morate u trenu donositi ishitrenu odluku o prodaji ili kupovini. To znači da nema rizika da se odluke stalno preispituju.

 

Nedostaci:

 • Nije prikladno za dugoročne trgovce. Ovaj nalog je pogodniji za kratkoročne trgovce, jer garantuju da ćete brzo ostvariti određeni nivo profita. Ova opcija nije baš pogodna za trgovce i investitore koji ulažu na duže i spremni su da istolerišu veći broj oscilacija na tržištu, u cilju ostvarenja većeg profita na kraju.
 • Propuštate trend rasta. Kada postoji rastući trend, on može trajati duže, a postavljanjem take-profit naloga ne možete iskoristiti ovaj trend. Može biti frustrirajuće kada trgovac shvati da je postojao dobar stalni trend, dok je on prerano napustio poziciju, zbog postavljenog naloga.
 • Možda se uopšte ne izvrši. Ne postoji garancija da će se sa take-profit nalogom desiti prodaja. U slučaju da se tržište nikada ne podigne na nivo uzimanja profita koji ste postavili, trgovac će možda morati prodati s gubitkom.

 

Primjer

Ovo je vrsta automatskog naloga koji se postavlja za zatvaranje profitabilne pozicije kada tržište dostigne određenu cijenu. Kao što naziv navodi, omogućava trgovcu da postavi unaprijed definisani nivo kako bi zaključao svaki profit. Drugim riječima, uzima profit dok zatvara poziciju. Na primjer, trgovac ulazi u kupovnu poziciju ulaskom na tržište na 1,2981, očekujući da će cijene porasti više. On želi da ima koristi od rasta, pa postavlja take-profit nalog na nivou višem od ulazne cijene, recimo 1,3185. Ako cijena ponude dostigne unaprijed definisanu cijenu uzimanja profita na 1,3185, pozicija se zatvara i profit se zaključava.

Slično, ako trgovac uđe u prodajnu poziciju, očekujući pad cijena, on postavlja take-profit nalog na nižem nivou od ulazne cijene jer želi imati koristi od pada. Recimo da je ovaj trgovac ušao na tržište po istoj cijeni, 1,2981. U ovom slučaju, on odlučuje da svoj take-profit postavi na 1,2882. Ako cijena tražnje dosegne tu unaprijed definisanu cijenu uzimanja profita, pozicija se zatvara i svaki profit je zaključan.

Kako podesiti take-profit na MetaTrader5?

Evo uputstva o tome kako postaviti take-profit nalog za mobilni Android:

 1. Prvo pritisnite Charts Tab na dnu ekrana;
 2. Zatim odaberite alatku u obliku krstića sa strelicama, koja se nalazi zajedno sa ostalim alatima pri vrhu. Kliknite na nju i prevucite je da dobijete cijene za vaš take-profit, stop-loss i nalog za čekanje ulaska - zapišite te cijene;
 3. Nakon toga, dodirnite kvadratić sa simbolom “+” u gornjem desnom uglu. Ovo će otvoriti sistem unosa naloga;
 4. Odaberite vrstu narudžbe i veličinu serije (srednji broj) na vrhu ekrana.
 5. Na kraju, dodirnite polje Take Profit i unesite cijene koje ste zapisali u 2. koraku.

Možete podesiti ili otkazati take-profit dok je vaša Forex trgovina otvorena i vi nadgledate tržište. Takođe možete dodati take profit na Forex poziciju koja je već otvorena.

 

Zaključak

Većina trgovaca koristi take-profit nalog u kombinaciji sa stop-loss nalogom kako bi upravljali svojim otvorenim pozicijama. Ako vrijednost nekog proizvoda poraste do tačke uzimanja profita, T/P nalog se izvršava i pozicija se zatvara radi dobitka. Ako vrijednost proizvoda padne na tačku stop-loss, S/L nalog se izvršava i pozicija se zatvara za gubitak.

Aktivno trgovanje može biti profitabilna aktivnost kada se sprovodi u kontekstu održivog plana trgovanja. Takođe, ključni dio svakog takvog plana je efikasan izlazak sa tržišta bilo u slučaju dobitka, ili u slučaju gubitka. Take-profit nalog, stop-loss nalog i odnos rizika i dobiti su ključni elementi u uspostavljanju dosljednog plana trgovanja.

Strateški značaj take-profit naloga se ne može podcijeniti. Trgovcima se savjetuje da analiziraju vrstu take-profita, kao i lokaciju, prije otvaranja nove duge ili kratke pozicije na bilo kojem tržištu. Iako prethodni učinak ne mora da ukazuje na buduće rezultate, redovna primjena take-profita može itekako pomoći u uspostavljanju izdržljivosti na tržištu.

 

Konsultovani izvori:

1. Brown, J. What is a Take-Profit Order? https://www.thebalance.com/what-is-a-take-profit-order-1344975 (2022)
2. Chen, J. Take-Profit Order. https://www.investopedia.com/terms/t/take-profitorder.asp (2021)
3. Kimura, H. How To Set a Take-Profit Order on MetaTrade5? https://www.tradingheroes.com/set-stop-loss-take-profit-mt5 (2021)

LimitPrime © 2024

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Zašto trgovci vole diversifikaciju

Diversifikacija(diversification, lat.) u izvornom značenju podrazumijeva stvaranje raznovrsnosti, suprotno od pojma specijalizacije. st...

Saznajte više
Što su indeksi i zašto trgovati njima?

Što su indeksi?Indeksi mjere uspješnost grupe akcija, obveznica ili drugih ulaganja. Ta su ulaganja često grupisana na način da se odno...

Saznajte više
Elektronska valuta VS. kriptovaluta

Elektronska valuta je nematerijalni novac koji postoji na vašem bankovnom računu i može se koristiti za različita plaćanja. U suštini,...

Saznajte više
Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!