Zašto trgovci vole diversifikaciju

Zašto trgovci vole diversifikaciju

Diversifikacija

(diversification, lat.)

 1. u izvornom značenju podrazumijeva stvaranje raznovrsnosti, suprotno od pojma specijalizacije.
 2. strategija trgovanja koja smanjue rizik.

 

Diversifikacija je strategija upravljanja rizikom koja se odnosi na portfolio koje sadrži širok spektar finansijskih instrumenata . Glavni razlog za postojanje takvog portfolija je ograničenje izloženosti sektorima ili finansijskim instrumentima koji mogu donositi rizik. U finansijskom svijetu, upravljanje rizikom je proces identifikacije, analize i prihvatanja ili ublažavanja neizvesnosti u investicionim odlukama.

Drugim riječima, upravljanje rizikom se dešava kada investitor ili trgovac analizira i pokušava da utvrdi potencijalne gubitke svoje investicije.

Obrazloženje iza diversifikacije je sledeće: da će portfolio sastavljen od različitih vrsta sredstava, u prosjeku, donijeti veće dugoročne prinose i smanjiti rizik.

Portfoliji mogu biti razlićita na nekoliko načina. Ne samo kada je u pitanju diversifikacija finansijskih instrumenata, već i kada je u pitanju trgovanje na stranim i domaćim tržištima. Ideja koja stoji iza ovoga je da kada se negativan događaj dogodi u ekonomiji jedne zemlje, portfolio trgovca neće biti pogođen u cjelini.

 

Diversifikacija finansijskih instrumenata po klasama

Investitori i trgovci često diversifikuju svoje investicije po klasama sredstava i određuju koliko procenata određenog finansijskog instrumenta može obuhvatati portfolio. Klase se obično javljaju kao:

 1. Akcije - akcije ili udio u preduzećima kojima se javno trguje;
 2. Obveznice – državni i korporativni dužnički instrumenti sa fiksnim prihodom;
 3. Nekretnine - zemljište, zgrade, prirodna bogatstva, poljoprivreda, stočarstvo i nalazišta vode i minerala;
 4. Fondovi kojima se trguje na berzi (ETF) – skup akcije koje spadaju u određenim indeksima, robe ili industrije;
 5. Robe - osnovna dobra neophodna za proizvodnju drugih proizvoda ili usluga;
 6. Gotovina i kratkoročni gotovinski ekvivalenti (CCE) - Trezorski zapisi, sertifikati o depozitu (CD), kratkoročna, niskorizična ulaganja.

 

Kako lakše razumjeti diversifikaciju?

Hajde da zamislimo da vaš portfolio sadrži samo farmaceutske akcije. Cijene akcija ovih kompanija će verovatno pasti kada se dogode neizvjesni događaji ili kada na njih utiču loše vijesti bilo koje vrste.

Ako zamislimo da neka velika kompanija negdje u svijetu proizvodi novu vakcinu protiv nekog novog virusa i ako se dokaže da vakcina ne deluje na pacijente, cijela industrija će biti pogođena. Cijena akcija će pasti i kompanija će naverovatnije doživjeti ogroman gubitak, takođe, to bi izazvalo velike probleme sa povjerenjem u zajednici.

Ali ovaj gubitak neće pogoditi samo kompaniju, već i investitore, trgovce i akcionare koji će izgubiti veliki dio svojih investicija i njihov portfolio će doživjeti veliki pad vrijednosti.

Međutim, ako imate portfolio koji ima pola farmaceutskih akcija i pola tehnoloških akcija, dobar učinak tehnoloških akcija, praćen pozitivnim vijestima ili izvještajima o dobrom kvartalu, djeluje na izglađivanju rizičnih događaja u portfoliju, tako da pozitivan učinak nekih ulaganja (u ovom slučaju tehnološke akcije) neutrališu negativan učinak drugih (farmaceutske akcije).


Diversifikacija podijeljena na aspekte

Diversifikacija po sektorima i različitim industrijama

Prethodni primjer je jasan kada je u pitanju trgovanje akcijama ili imovinom različitih industrija. Možete čak da diverzifikujete sa još više industrija zbog rizika povezanih sa ovim kompanijama.


Diversifikacija između kompanija

Rizik ne mora da pripada određenoj industriji.

Zamislite kompaniju sa izvanrednim liderom kao što je Elon Musk. Ako taj lider odluči da napusti kompaniju ili umre, kompanija će najverovatnije biti negativno pogođena. Rizik specifičan za kompaniju može se pojaviti u vezi sa zakonodavstvom, prirodnim nesrećama ili preferencijama potrošača. Trgovci takođe ne treba da stavljaju svoja sredstva samo u jednu kompaniju.


Diversifikacija po klasama finansijskih instrumenata

Modernija teorija portfolija predlaže privlačenje alternativne imovine, nove instrumente koja prevazilazi ulaganje u akcije i obveznice. Sa porastom digitalne tehnologije i pristupačnosti, investitori sada mogu lako da ulože novac u nekretnine, kriptovalute, robu, plemenite metale i drugu imovinu. Opet, svaka od ovih klasa ima različite poluge koje diktiraju šta ih čini uspješnim.


Diversifikacija između granica

Politički, geopolitički i međunarodni rizici imaju uticaj širom svijeta, posebno u pogledu politike većih nacija. Međutim, različite zemlje koje posluju sa različitom monetarnom politikom pružiće različite mogućnosti i rizik za trgovce.


Diversifikacija u pogledu vremenskih okvira

Kada razmišljaju o investicijama, trgovci treba da razmišljaju o vremenskom okviru u kojem posluju. Na primer, dugoročna obveznica često ima višu stopu prinosa zbog većeg inherentnog rizika, dok je kratkoročna investicija likvidnija i sa manjim prinosom. Medicinskoj kompaniji može biti potrebno nekoliko godina da prođe kroz jedan operativni ciklus, dok vaša omiljena prodavnica može imati hiljade transakcija svaki dan. Posjedi nekretnina mogu se smatrati u dugoročne ugovore o zakupu. Uopšteno govoreći, sredstva sa dužim vremenskim okvirima nose više rizika, ali često i veći prinos da bi se kompenzovao taj rizik.


Zašto trgovci vole diversifikaciju

Postoje značajni dokazi koji pokazuju da diversifikacija funkcioniše kao strategija za upravljanje rizikom. Glavni razlozi zbog kojih trgovci vole diversifikaciju su sledeći:

 1. Diversifikacija portfolja pomaže u neutralisanju izloženosti riziku na bilo kojoj pojedinačnoj poziciji i pomaže investitorima da se zaštite od velikih promjena u ključnim sektorima.
 2. Tipično, trgovci diverzifikuju tako što trguju i akcijama i obveznicama. Ali u vremenima nestabilnosti tržišta, kada se investira u različite klase imovine i sektore, ukupni uticaj nestabilnosti tržišta se smanjuje.
 3. Trgovci troše manje vremena na praćenje portfolija, u kratkom roku diverzifikovani portfolio je stabilniji jer neće sve investicije imati loše rezultate u isto vrijeme.
 4. Nije svaki trgovac spreman da uđe u trgovačku poziciju sa ogromnim rizikom, većina trgovaca će napraviti korak dalje i izabrati opciju koja ima najmanji mogući rizik, pa pored toga, trgovci koji su na ivici penzionisanja ili su tek počeli da investiraju, preferiraju stabilnost u svom portfolju. Pritom biraju diversifikaciju kako bi osigurali zaštitu svoje investicije i otvorene pozicije. Diversifikacija omogućava investitorima i trgovcima da ostvare svoje planove uz održavanje rizika na minimum.
 5. Diversifikacija omogućava trgovcima da iskoriste prednosti kretanja na tržištu. Kako i da raspoređuju svoje investicije na različite klase finansijskih instrumenata i povećavaju godišnje prinose.
 6. Na kraju, ali ne i najmanje važno, diversifikacija može učiniti trgovanje zabavnijim i zanimljivijim. Diversifikacija znači istraživanje novih ndustrija, upoređivanje kompanija i sveukupno omogućava učenje novih stvari.Nedostaci diversifikacije

 1. Održavanje portfolja – kada je u pitanju investiranje i trgovanje različitim finansijskim instrumentima, može biti teško stalno pratiti kretanje cijena.
 2. Troškovi – briga o širokom portfoliju može biti skupa. Ne koštaju sva sredstva isto i teško je podeljliti novac za investiranje u veliki spektar industrija, akcija, roba, kriptovaluta itd.
 3. Diversifikacija ne sprečava gubitke – čak ni najbolja analiza ne garantuje profit, ali može spriječiti prevaru i učiniti da vaš portfolio ne bude pun loših informacija.
 4. Nije tako jednostavno kao što mislite – pojedinci sa ograničenim investicionim i finansijskim iskustvom mogu se osjećati zastrašeni pred idejom diversifikacije portfolja.

 

Ali, odabirom pravog brokera, dobijate mentora koji će vas voditi na vašem trgovačkom putu, mentor će vam pomoći da naučite nove informacije, objasniće vam kako da čitate grafikone i davati vam najnovije informacije na dnevnom nivou.

Šta se dešava ako koristite različite stilove trgovanja?

Potencijalno korišćenje ne samo jednog već dva ili tri različita pristupa trgovanju zahtjeva dodatne vještine i obuku, ali ova vrsta diversifikacije može pomoći da se smanje rizici i poveća profit tokom određenog vremena.

Stilovi trgovanja koje možete primjeniti su:

 • Skalpiranje – obično mnogo kratkoročnih otvaranja i zatvaranja pozicije, koji uđu i izađu veoma brzo u toku u jednog dana, sa ciljem postizanja profita hvatanjem više malih dobitaka.
 • Dnevno trgovanje – često se odnosi na samo jednu ili veoma mali broj pozicija, u koje se ulazi i izlazi u jednom danu, sa ciljem postizanja profita pronalaženjem najboljeg mjesta na grafiku za kupovinu i prodaju finansijskog instrumenta.
 • Swing trgovanje – to je samo jedna trgovina, u koja se otvara i održava tokom nekoliko dana ili nedelja, sa ciljem da se postignu veće cijena.

 

Zaključak

Život nas uči da nije dobra ideja „staviti sva jaja u jednu korpu“. Ova izreka se odnosi i na trgovanje, trgovce, investiranje i investitore, ne samo na život. Za mnoge trgovce njihov novac bi trebalo idealno biti raspoređen na nekoliko finansijskih instrumenata, industrijskih sektora i geografskih regiona, čak i ekonomija.

Trgovci mogu da imaju portfolio koji uključuje akcije, valutne parove, indekse i robu.

Oni diversifikuju jer to pomaže da se stabilizuje prinos portfolija, na primjer što više akcija posjedujete, veća je vjerovatnoća da ćete posjedovati akciju koja će na kraju udvostručiti ili utrostručiti cijenu i smanjiti rizik.

Diversifikacija ima svoje prednosti i mane, ali ako imate pravog brokera pored sebe, vaš raznoliki portfolio bi mogao biti uspešniji od prosečnog protfolija.


Da biste započeli svoje trgovačko putovanje sa kompanijom Limit Prime kliknite ovdje.


Konsultovani izvori:

 1. CME groups. The Importance of Diversification https://www.investopedia.com/investing/importance-diversification/
 2. T. Segal. Diversification https://www.investopedia.com/terms/d/diversification.asp
 3. W. Kenton. Risk Management in Finance https://www.investopedia.com/terms/r/riskmanagement.asp
 4. M. Brookshire. How Do I Diversify A Portfolio https://content.stocktrak.com/how-do-i-diversify-a-portfolio

 

LimitPrime © 2024

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Objašnjenje Take-Profit naloga

Kao što ćete i vidjeti u svakoj izjavi o riziku, trgovanje finansijskim instrumentima dovodi trgovce u opasnost od gubitka dijela ili c...

Saznajte više
Što su indeksi i zašto trgovati njima?

Što su indeksi?Indeksi mjere uspješnost grupe akcija, obveznica ili drugih ulaganja. Ta su ulaganja često grupisana na način da se odno...

Saznajte više
Elektronska valuta VS. kriptovaluta

Elektronska valuta je nematerijalni novac koji postoji na vašem bankovnom računu i može se koristiti za različita plaćanja. U suštini,...

Saznajte više
Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!