Šta je pip?

Šta je pip?

Investitori koriste pip u različitim kalkulacijama pri trgovanju. Oni obično koriste pip kada žele da izračunaju cijenu spreda (eng: spread cost), količinu novca koja je potrebna za kupovinu/ prodaju jednog proizvoda, potencijalnu dobit ili neželjeni gubitak. Možemo reći da je pip osnovna jedinica mjere u trgovanju. Za svakog investitora važno je da zna, ne samo šta je pip, nego i kako izračunati njegovu vrijednost i na koji način je pip povezan sa proizvodima. 

Šta je pip i kako ga izračunati?

Pip je skraćenica od “percentage in point” (procenat u tački) i možemo ga pronaći u svakoj promjeni cijene valutnih parova i drugih proizvoda. 

Promjena kursa se mjeri u pipovima.

Na primjer, kada investitor posmatra određeni valutni par, vidjeće dvije cijene (nekada samo jednu) prikazane u decimalnim brojevima. Ove dvije cijene sadrže pipove. Četvrta decimala prikazane cijene zove se pip, sa izuzetkom japanskog jena, gdje svi valutni parovi koji u sebi imaju JPY imaju pip na drugoj decimali. Iz ovoga, možemo zaključiti da je jedna promjena pipa jednaka 0.0001 (osim za JPY parove). 


S obzirom na to da se cijene stalno mijenjanju, mijenja se i pip. Samim tim, možemo reći da pip ujedno mjeri i promjenu cijene. 

Ako se cijena valutnog para GBP/USD promijeni sa 1,3332 na 1,3333, kažemo da je cijena porasla za jedan pip.

U kalkulacijama, pip je 1/100 od 1%. Vizuelno, to možemo prikazati ovako: 

Šta je pipet?

Sada kada smo objasnili pip, možemo uvesti pipet.

Pipet (eng: pipette) ili razlomački pip je deseti dio pipa i predstavlja petu decimalu. (Tamo gdje je pip na petoj decimali, pipet je onda na šestoj)

Šta je vrijednost pipa?

Još jedan termin koji zahtijeva objašnjenje je vrijednost pipa. Vrijednost pipa je cijena koja se pripisuje promjeni jednog pipa. 

Faktori koji utiču na promjenu vrijednosti pipa su: valutni par kojim se trguje, veličina trgovine (eng. “contract size”) i kurs odabranog valutnog para. Da bismo objasnili kako se dobija vrijednost pipa, koristićemo primjer. 

Recimo da želite da trgujete na forex tržištu sa USD/CHF valutnim parom. Za USD/CHF valutni par, cijene su sledeće: 0,9101 (prodajna cijena) i 0,9104 (kupovna cijena).

Primjera radi, želite da otvorite poziciju sa standardnom veličinom trgovine od 100.000 jedinica (što je jednako 1 lot). Formula za vrijednost pipa je sledeća:

Vrijednost pipa = (Veličina pipa / Kurs) x Veličina trgovine

  • U našem primjeru, razlika između prodajne i kupovne cijene je 3 pipa, odnosno veličina pipa od 0,0003. 
  • Kurs je prikazan kupovnom cijenom, pa iznosi 0,9104. 
  • Veličina trgovine je 100.000.

Sa ovim podacima, naša konačna kalkulacija izgleda ovako: 

Vrijednost pipa = (0,0003 / 0,9104) x 100.000 = 32,95 

Ovo znači da ste ovom trgovinom kupili 100.000 jedinica USD naspram CHF, po kupovnoj cijeni od 0,9104 i zaradili ste 32,95 USD za svako povećanje pipa u vašu korist. 

Napomena: Ukoliko ste izabrali valutni par EUR/USD, i pip vam je 1 i veličina trgovine je standardna (100.000 jedinica), vrijednost pipa će u tom slučaju uvijek biti 10 USD.

Ovo takođe važi i za svaki drugi valutni par gdje je USD kotirana valuta (druga valuta u paru), kao što su: GBP/USD, UAD/USD i NZD/USD.

Na kraju, kad god je USD kotirana valuta, u trgovanju važi sledeće:

  • za standardni lot (100.000 jedinica), vrijednost pipa je 10 USD;
  • za mini lot (10.000 jedinica), vrijednost pipa je 1 USD;
  • za mikro lot (1.000 jedinica), vrijednost pipa je 0,1 USD;
  • za nano lot (100 jedinica), vrijednost pipa je 0,01 USD.
Zaključak

Investitori moraju razumjeti definiciju pipa prije nego što otvore prvu poziciju.

Pip je osnovna jedinica mjere koja se koristi u forex trgovanju i drugim onlajn finansijskim tržištima. Pip je najčešće četvrto decimalno mjesto prikazane cijene. 

Pipet je manji od pipa, nalazi se na njegovoj desnoj strani i zauzima peto decimalno mjesto. 

Za kalkulacije, investitori koriste vrijednost pipa, što, zapravo, predstavlja vezu između cijene i promjene jednog pipa. Da bismo došli do vrijednosti pipa, koristimo posebnu formulu koja sadrži tri elementa: veličinu pipa, kurs (izražen kroz kupovnu cijenu) i veličinu trgovine.

 

Konsultovani izvori:

1. Lee, M. What is a pip? https://www.investopedia.com/ask/answers/06/pipexplained.asp (2020)
2. Chen, J. Pip Definition. https://www.investopedia.com/terms/p/pip.asp (2021)
3. What is a pip in forex? https://www.babypips.com/learn/forex/pips-and-pipettes (2011)

LimitPrime © 2022

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Elektronska Valuta VS. Kriptovaluta

Elektronska valuta je nematerijalni novac koji postoji na vašem bankovnom računu i može se koristiti za različita plaćanja. U suštini,...

Saznajte Više
Sa kojim kriptovalutama treba da trgujem?

Danas u svijetu postoji preko 5.000 kriptovaluta, sve sa svojim projektima i ciljevima. Ako se stvaranje kriptovaluta nastavi ovim temp...

Saznajte Više
Kako trgovati kriptovalutama?

Kriptovalute postaju sve popularnije i malo je vjerovatno da će se rast interesovanja uskoro zaustaviti. Mnoge kompanije ih dodaju kao...

Saznajte Više