Šta je Spred u Investiranju?

Šta je Spred u Investiranju?

U finansijama, spred (eng. “spread”) ima višestruko značenje. Međutim, svako od tih značenja predstavlja razliku između dvije cijene, dva kursa ili dva prihoda od ulaganja. 

Koncept je lak za razumijevanje i može vam pomoći za izračunavanje troška pri trgovanju. 

Šta je spred?

Kada prvi put otvorite platformu za trgovanje, jedna od stvari koje ćete uočiti su cijene koje stoje pored jednog proizvoda.

Jedna cijena je prodajna cijena, a druga je kupovna cijena. U rečniku investiranja, zovu se “bid” cijena (ponuđena) i “ask” cijena (tražena). Čim otvorite poziciju, spred se automatski izračunava, i, za lakše razumijevanje, na platformi je prikazan grafički.

Razlika između kursa po kom broker kupuje valutu i kursa po kom broker prodaje tu istu valutu, naziva se spred. Drugačije rečeno, spred predstavlja razliku između prodajne i kupovne cijene. 

Kako izračunavamo spred?

Da bismo izračunali spred, koristimo pipove i veličinu lota.

Recimo da želite da trgujete sa valutnim parom GBPUSD. Na platformi koju koristite, možete vidjeti kupovnu i prodajnu cijenu. Za vrijeme pisanja ovog članka, stanje je bilo ovakvo: GBP / USD = 1,31310 / 1,31342.

U slučaju valutnih parova sa japanskim jenom, pip je uvijek na drugoj decimali.Kada investitori posmatraju promjenu cijena, oni prate pomjeranje pipa.

Sledeći korak je oduzimanje. Kako je kupovna cijena uvijek veća od prodajne, naš račun će izgledati ovako: 1,31342 - 1,31310 = 0,00032. Pa je tako, naša vrijednost pipa 0,00032.

Da bismo dobili vrijednost spreda, pomnožićemo vrijednost pipa sa veličinom lota.

Ukoliko smo otvorili poziciju sa standardnim lotom, što je za valutne parove 100.000 jedinica, cijena našeg spreda će biti: 0,00032 x 100.000 = 32 USD.

Najčešće, spred između dvije cijene kreće se u rangu od 2 do 5 pipova. Međutim, u zavisnosti od tržišnih uslova, cijena može znatno da varira. 

GBP / USD = 1.31310 / 1.31342

1.31342 - 1.31310 = 0.00032 vrijednost pipa

0.00032 x 100,000 = $32 trošak spreda

Da li je bolje odabrati fiksni ili varijabilni spred?

Postoje dvije vrste spreda - fiksni i varijabilni. Razlikuju se po mnogo čemu i svaki pojedinačno ima prednosti i nedostatke, u zavisnosti od vašeg stila trgovanja. 

Varijabilni/ plutajući spred

Varijabilni spred, kao što i sam naziv govori, varira i mijenja se sve vrijeme. Za razliku od fiksnog spreda, varijabilni spred umnogome zavisi od tržišnih promjena. U ovom slučaju, broker prikuplja cijene od provajdera i, uz male korekcije, prenosi ih investitorima.

Kako broker ne može uticati na spoljne događaje i na svjetsku ekonomiju, trošak varijabilnog spreda se, u suštini, formira na osnovu likvidnosti na tržištu.

Prednosti:

  1. Obično je uži od fiksnog spreda.
  1. Transparentno postavljanje cijena. Kako se spred mijenja sve vrijeme, investitori mogu vidjeti egzaktne cijene u momentu kada otvaraju poziciju, bez dodatnih obavještenja, kao što je “poruka o novim kvotama”.

Nedostaci:

  1. Nije pogodan za sve stilove trgovanja. Skalperi, na primjer, ne bi profitirali od varijabilnog spreda, zato što sa širenjem spreda, svaka potencijalna zarada može lako da se pretvori u gubitak. 

Fiksni spred

Kada broker postavlja fiksni spred, postaje ugovorna strana za klijenta i njegovo trgovanje. Ovaj spred zahtijeva od brokera da od provajdera kupi veliku količinu proizvoda. Stoga, broker može ove proizvode ponuditi investitorima za trgovanje u manjim količinama.

Prednosti: 

  1. Lako je izračunati troškove transakcije. Kako investitori znaju da se trošak spreda neće mijenjati, lako im je da izračunaju troškove transakcije.

Nedostaci: 

  1. Obično je ovaj spred veći nego varijabilni, jer investitori moraju konstantno da plaćaju nadoknadu.
  2. Promjena kvota (cijena). Iako investitor obavlja trgovinu koristeći fiksni spred, tržište je promjenljivo, i broker, u skladu sa tim, mora prilagoditi cijene. Kako su ove promjene česte, brokeri nemaju dovoljno vremena da ih inkorporiraju u novu cijenu spreda. Zato postoji “poruka o promjeni kvote” (eng. “requote message”), koju investitori dobijaju prije nego otvore poziciju. Poruka o promjeni kvote pokazuje investitorima nove cijene za trgovanje, na osnovu koje mogu odlučiti da li žele da nastave sa otvranjem pozicija po novim cijenama ili ne.

Faktori koji utiču na veličinu spreda


Bilo da je fiksni ili varijabilni, spred je podložan promjenama. Veliki događaji na tržištu i razna ekonomska i geopolitička dešavanja utiču na vrijednosti valuta i akcija. U suštini, desi se da dođe do promjene u prodajnoj/ kupovnoj cijeni, pa samim tim i do sužavanja/ širenja spreda.

Tokom izvještavanja o ekonomskim podacima i tokom perioda pada likvidnosti na tržištu, spred se širi. Na primjer, ukoliko u zemljama koje koriste euro kao zvaničnu valutu, stopa nezaposlenosti poraste više nego što je to bilo predviđeno, euro će da devalvira.

Vrijeme je drugi bitan faktor. Investitori moraju biti oprezni po pitanju vremena u toku dana kada se otvara pozicija. Na primjer, ukoliko želite da trgujete sa eurom i zakazali ste da se vaša trgovina obavi u azijskom vremenu trgovanja, spred će biti širi nego kada biste trgovinu zakazali za vrijeme trgovanja u Evropi. Imajući ovo na umu, sa odabranim valutnim parom treba trgovati samo u ono vrijeme kada i velika većina investitora trguje sa tim parom.

Zaključak

Spred predstavlja razliku između dvije cijene - kupovne i prodajne.

Broker može postaviti fiksni ili varijabilni spred. I jedan i drugi spred imaju i prednosti i nedostatke i pogoduju različitim tipovima investitora.

Postoji mnogo spoljnih faktora koji utiču na tržište, pa samim tim i na spred.

Za investitore je važno da razumiju spred, kao i kada i kako se mijenja, tako da u skladu sa tim mogu planirati i strategiju trgovanja.


Konsultovani izvori:

1. What is a Spread in Forex Trading? https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-spread-in-forex-trading (2019)
2. Gallant, C. How is spread calculated in the forex market? https://www.investopedia.com/ask/answers/06/forexpercentagespread.asp (2020)
3. What is spread in forex. https://www.cmcmarkets.com/en/learn-forex/spread-in-forex (2021)
4. Russell, J. What is a forex spread? https://www.thebalance.com/what-is-a-forex-spread-1344973
5. Spread definition. https://www.ig.com/en/glossary-trading-terms/spread-definition

LimitPrime © 2022

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Elektronska Valuta VS. Kriptovaluta

Elektronska valuta je nematerijalni novac koji postoji na vašem bankovnom računu i može se koristiti za različita plaćanja. U suštini,...

Saznajte Više
Sa kojim kriptovalutama treba da trgujem?

Danas u svijetu postoji preko 5.000 kriptovaluta, sve sa svojim projektima i ciljevima. Ako se stvaranje kriptovaluta nastavi ovim temp...

Saznajte Više
Kako trgovati kriptovalutama?

Kriptovalute postaju sve popularnije i malo je vjerovatno da će se rast interesovanja uskoro zaustaviti. Mnoge kompanije ih dodaju kao...

Saznajte Više