Kako prepoznati preokret trenda?

Kako prepoznati preokret trenda?

“Kako da prepoznam preokret trenda?” je jedno od najčešćih pitanja koja nam iskusni klijenti postavljaju.
Preokrete trenda nije uvijek teško uočiti, a ponekad su i veoma očigledni. Međutim, trgovci često previše zakomplikuju analizu ili ne obraćaju dovoljno pažnje na bitne indikatore.
Iako možda neće biti moguće predvidjeti svaki preokret trenda, postoje indikatori koji mogu ukazati na potencijalnu prekretnicu trenda.
Pogledajmo prvo šta je preokret trenda.

 

Šta je preokret trenda?

Preokret trenda je preokret smjera cijene trgovinskog instrumenta. To može biti preokret koji ide prema gore ili dolje. Ako slijedi uzlazni trend, preokret je ka dolje i obrnuto. Na preokret obično utiču dugoročna kretanja cijena, a ne samo poslednje promjene cijena.
Tačno predviđanje preokreta trenda može biti veoma isplativo. Ako uspijete da kupite instrument kada je njegova cijena na niskom nivou i uočite obrazac koji signalizira da bi se mogla uskoro preokrenuti ka gore, profitiraćete ako se predviđanje pokaže kao tačno. Međutim, ako imate otvorenu poziciju u instrumentu i otkrijete obrazac koji bi mogao signalizirati preokret u negativnu stranu, možda bi bilo pravo vreme da prodate taj instrument. Takođe možete odlučiti da shortujete instrument čija cijena izgleda kao da bi mogla da zabilježi značajan pad.
Naravno, kao i kod većine trgovinskih taktika, uočavanje preokreta je mnogo lakše u teoriji nego u praksi.


Kako prepoznati preokret trenda?

Pogledajmo neke metode koje vam mogu pomoći da rano uočite preokrete kako biste povećali profit i izbjegli gubitke.
 

Metod #1: Pivot tačke

Jedan od načina da vidite da li cijena kreće ka preokretu je korišćenje pivot tačaka.
Trgovci koriste pivot tačke za izračunavanje niskih, visokih i zaključnih cijena instrumenata u prethodnoj trgovinskoj sesiji. Oni se mogu koristiti za projektovanje nivoa podrške i otpora za sljedeću trgovinsku sesiju.
Ako instrument prolazi kroz uzlazni trend, trgovci će obratiti pažnju na donje tačke oslonca i sačekati da se slome.
U slučaju pada, trgovci će gledati na najviše tačke otpora i sačekati da ih cijena prevaziđe.
Ako se tačke podrške ili otpora probiju, to može značiti da je cijena krenula ka preokretu trenda.

 

Metod #2: Trend linije

Drugi metod predviđanja preokreta trenda je upotreba trend linija.
Trgovci mogu povezati niz cijena koristeći trend liniju. Linije trenda mogu se koristiti za projektovanje budućih kretanja cijena instrumenata analizirajući prethodne nivoe cijena.
Na kraju se linija trenda prekida što signalizira potencijalni preokret trenda.
Iako bi linije trendova same po sebi mogle biti slab pokazatelj, trgovci ih mogu koristiti u kombinaciji sa grafikonima u obliku svijeća za tačnije predviđanje predstojećih preokreta trendova.

 

Metod #3: Fibonači retrakcija

Drugi način za predviđanje preokreta je korišćenje Fibonačijevih nivoa retrakcije.
Fibonačijevi nivoi retrakcije su linije koje pokazuju cijenu po kojoj će se nivoi otpora i podrške najverovatnije pojaviti.
Fibonačijevi brojevi su osnova Fibonačijevih nivoa retrakcije. Fibonačijevi nivoi su prikazani u procentima koji pokazuju koliko se cijena povukla do tog trenutka. Nivoi korekcije su 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6% i (nezvanično, ali se takođe koristi) 50%.
Retrakcija cijene se obično kreće oko 38,2%, 50,0% ili 61,8% prije nego što se trend nastavi. Ako cijena pređe ove nivoe, to je znak da preokret možda počinje. 

Zaključak

Iako su ovo neke od najpopularnijih, metode koje smo ovdje naveli nisu jedine koje možete koristiti za prepoznavanje preokreta trendova. Na kraju, ono na šta se možete najviše osloniti prilikom procjene tržišnih trendova je vaše sopstveno znanje i iskustvo u trgovanju.
Ovi indikatori preokreta trenda pomoći će vam u prepoznavanju složenih tržišnih kretanja i možete se osloniti na njih za razvijanje sopstvenih metoda kako bolje budete upoznavali indikatore.

Konsultovani izvori:

1. Perishable. How to identify trend reversal? https://traders-paradise.com/magazine/2020/06/how-to-identify-trend-reversal/ (2020)
2. How to identify reversals. https://www.babypips.com/learn/forex/identifying-reversals (2010)
3. Mitchell, C. Market reversals and the sushi roll strategy. https://www.investopedia.com/investing/market-reversals-and-how-spot-them/ (2021)
4. Useful, F. How To Identify Trend Reversals In Forex. https://forexuseful.com/how-to-identify-trend-reversals-in-forex/
 

LimitPrime © 2022

Započnite sa investiranjem i
ostvarite profit već danas! 

Categories

Da li Vam treba personalizovana pomoć?

PROČITAJTE JOŠ ZANIMLJIVIH ČLANAKA

Šta je hedž?

Hedž je zaštitna mjera koja smanjuje rizik od promjenljivih kretanja cijena. Hedž je investicija koja se sastoji u zauzimanju kompenzac...

Saznajte Više
Stohastički Oscilator Kao Trgovinski Indikator

Šta je Stohastički Oscilator?Tehnički analitičar George C. Lane je kreirao Stohastički Oscilator 1950. godine. To je indikator zamaha,...

Saznajte Više
Kako koristiti “short squeeze” strategiju trgovanja?

Kada se cijena neke akcije brzo poveća, short prodavci moraju da izađu sa svojih pozicija što je brže moguće ili će u protivnom izgu...

Saznajte Više