Delnice


Trgovanje z delnicami

Limit Prime Securities zagotavlja dostop do trgovanja z delnicami velikih mednarodnih podjetij, kot so: Apple, Amazon, Coca-Cola, Netfilx, Uber, Starbucks, Tesla itd. Delnice CFD omogočajo utvarjanje velikega prihodka kratkoročno in dolgoročno.

Poleg tega delnice CFD strankam omogočajo ustvarjanje učinkovitega portfelja delnic različnih podjetij, ki predstavljajo svetovne voditelje v svojih panogah.

Investitor kupi delnice in jih nato proda, ustvarjajoč dobiček od spremembe (povečanja) cene delnic družbe.

Limit Prime Securities omogoča svojim strankam trgovanje z delnicami CFD prek trgovalne platforme MetaTrader 5, ki je na voljo za osebne računalnike, Mac OS, ali iOS ter Android mobilnih, pametnih napravah.