Regulativa

Regulativa

Seznam predpisov

Zakon o kapitalskem trgu Črne Gore

Preberite več

ESMA CFD Q AND A

Preberite več

Zakon o podjetjih

Preberite več

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

Preberite več

Pravilnik o podrobni vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev investicijskemu podjetju in dokumentacije, priložene k vlogi

Preberite več

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za delo posrednikom in investicijskim svetovalcem

Preberite več

Pravilnik o podelitvi soglasja za imenovanje člana upravnega odbora, tj. Izvršnega direktorja organizatorja trga, investicijskega podjetja

Preberite več

Pravilnik o podrobni vsebini, rokih in načinu sestavljanja in oddaje poročil investicijskih družb in njihovih podružnic

Preberite več

Pravilnik o podrobni vsebini in načinu računovodskega poročanja

Preberite več

Pravilnik o pridobivanju kvalificirane udeležbe

Preberite več

Pravilnik o pristojbinah

Preberite več

Pravila Komisije o organizacijskih zahtevah

Preberite več

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.