Dovoljenje

Dovoljenje


Investicijsko društvo Limit Prime Securities AD je bila ustanovljena 01.06.2017 leta. Registrirana je v Davčni upravi – Centralni register gospodarskih subjektov v Podgorici pod številko 40009505.
 

Investicijsko društvo Limit Prime Securities AD ima dovoljenje (licenco) za zagotavljanje investicijskih in pomoženjskih storitev ter opravljanje investicijskih dejavnosti, izdano s strani Komisije za trg kapitala Črne Gore pod številko 03/2-6/2-17 z datumom 18.05.2017.
Investicijska družba Limit Prime Securities AD Podgorica ima dovoljenje za dajanje investicijskih storitev iz člena 206 odstavek 1 in 2 Zakona o trgu kapitala (Sl. List, št. 01/18) za:
sprejem in prenos naročil, ki zadevajo enega ali več finančnih instrumentov.
 

  • izvedba naročil za račun stranke;
  • trgovanje na svojem računu;
  • upravljanje s portfeljem;
  • investicijsko svetovanje in pomožne storitve:
  • storitev poslovanja s tujo valuto v zvezi z zagotavljanjem investicijskih storitev. 

V primeru dodatnih vprašanj, obiščite našo FAQ stran

Preden greste, dogovorite
brezplačen pogovor z našim agentom.

Pripravite vsa vprašanja povezana s trgovanjem in dobili boste odgovore takoj.

Kontaktirajte nas preko WhatsApp!