Dovoljenje

Dovoljenje

Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica je bilo ustanovljeno 1. 6. 2017. Registrirano je bilo v Davčni upravi - Centralnem registru gospodarskih subjektov v Podgorici pod številko 40009505.

Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica ima dovoljenje za opravljanje poslov pooblaščenega udeleženca na trgu vrednostnih papirjev. Dovoljenje za delo je izdano 18. maja 2017 pod številko: 03 / 2-6 / 2-17 in ga je Uprava za kapitalski trg Črne gore podelila za izvajanje naslednjih poslov:

  • Posredovanje pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev po naročilu kupca (v njegovem imenu in za tuj račun) z zbiranjem provizije (posredovanje);
  • Trgovanje z vrednostnimi papirji v njegovem imenu in za njegov račun z namenom doseganja razlike v ceni (trgovinske zadeve);
  • Upravljanje portfelja vrednostnih papirjev, ki pripadajo drugi osebi (zadeve upravitelja naložb);
  • Svetovanje vlagatelju ali potencialnemu vlagatelju glede prednosti nakupa, prodaje, registracije ali prevzema vrednostnih papirjev (zadeve investicijskega svetovanja). 

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.