Perfaqesues Shitjesh

Folës slloven

Perfaqesues Shitjesh
PËRGJEGJËSITË

● Menaxhon shitjen e shërbimeve dhe produkteve tona nëpërmjet telefonit.
● Ndjek "skenarët" e komunikimit kur trajton tema të ndryshme
● Identifikon nevojat e klientëve, sqaron informacionin, hulumton çdo çështje dhe ofroni zgjidhje dhe / ose alternativa.
● Ndërton marrëdhënie të qëndrueshme dhe afatgjata me klientët
● Mban shënime për të gjitha bisedat në bazën e të dhënave tona në qendrën e thirrjeve në një mënyrë të kuptueshme.
● Merr pjesë shpesh në seminare arsimore për të përmirësuar njohuritë dhe nivelin e performancës
● Arrin objektivat cilësorë dhe sasiorë vetjake / ekipit

KËRKESAT:

● Njohuri rrjedhshëm në gjuhën malazeze dhe sllovene
● Njohës i gjuhës angleze
● Aftësi të mira komunikimi dhe negocimi
● Klient, shërbim dhe rezultat i orientuar; vullnet i fortë për të pasur sukses
● Të gatshëm për të fituar njohuri dhe aftësi të reja

KUSHTET

● Paga konkurruese (paga fikse dhe skema e bonusit e pakufizuar)
● Integritet, cilësi, fleksibilitet, përkushtim
● Puna me një ekip të ri, dinamik në një ambient të këndshëm ndërkombëtar
● Mundësia e të qënurit pjesë e një kompanie ndërkombëtare me rritje të shpejtë, të suksesshme, plot mundësi avancimi.

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e ekipit Limit Prime, dërgoni CV-në tuaj në: hr@limitprime.com.

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe aplikoni tani

Përpara se të largoheni,
rezervoni një takim telefonik me agjentin tonë.

Pyesni për të gjitha paqartësitë tuaja në lidhje me tregtinë dhe merrni përgjigje në kohë reale.

Dërgo mesazh nëpërmjet WhatsApp!