Çfarë është Stop-Loss order ose urdhri i ndalimit të humbjes?

Çfarë është Stop-Loss order ose urdhri i ndalimit të humbjes?

Para se të hapni një pozicion, ju, si tregtar i ri, duhet të mësoni cilat janë komandat që do tëju vijnë më shumë në ndihmë.

Një urdhër i ndalimit të humbjes është porosia më e zakonshme dhe më e dobishme që një tregtar mund të vendosë. Kjo komandë ju ndihmon të kufizoni humbjet tuaja në një pikë të paracaktuar dhe automatizoni proçesin e tregtimit. Është shumë e lehtë për tu kuptuar dhe zbatuar.
 

Çfarë është urdhri i ndalimit të humbjes?

Për të kuptuar më mirë konceptin, le të shpjegojmë së pari se çfarë është një urdhër ndalimi në përgjithësi. Një urdhër për të blerë ose shitur një aset kur çmimi i tij kalon një pikë të veçantë, të paracaktuar dhe kufizon humbjen e investitorit ose bllokohet në një fitim, quhet urdhër ndalimi. Me fjalë të tjera, një urdhër ndalimi është një urdhër që vendoset për të blerë ose shitur një aset pasi çmimi të arrijë një nivel të caktuar. Ky nivel përcaktohet paraprakisht nga një investitor (tregtar). Për shkak se ky nivel nënkupton një çmim specifik pas të cilit pozicioni mbyllet, ai quhet "çmimi i stop-it". Sapo tregu të arrijë nivelin "çmimin e stop-it", porosia ekzekutohet dhe bëhet një urdhër tregu.

Kur kemi një urdhër ndalimi për të shitur një aset nëse ai bie në një nivel çmimi të paracaktuar (një çmim ndalimi), ne e quajmë atë komandë një urdhër ndalim-humbjeje ose stop-loss order. 

Kur investitorët vendosin një porosi stop loss ata në fakt bëjnë një kërkesë në shtëpitë e tyre të brokerimit për të shitur një aktiv me interes me një çmim të paracaktuar të dëshiruar që ndalon çdo humbje të mëtejshme.
 

Kur të përdorni një urdhër ndalimi-humbjeje?

Investitorët e përdorin këtë porosi në një mjedis të dobët. Kjo do të thotë që investitorët vendosin një çmim të ndaluar kur besojnë se çmimet mund të ulen. Në atë rast, ata vendosin një urdhër për ndalimin e humbjes për të kufizuar humbjet e tyre të mundshme në një nivel të caktuar.


Nëse do të shkoni për pushime, ka gjasa të mos keni mundësi të monitoroni tregtinë tuaj ose të tregtoni në një treg shumë të paqëndrueshëm që mund të ndryshojë drejtimin brenda natë. Në këtë rast, çdo broker i vëmendshëm (dhe investitori) do t'ju këshillojë të vendosni një stop-loss order ose urdhër mbi ndalimin e humbjes. Në situatat e përshkruara më sipër, një humbje e ndaluar është e domosdoshme. Sidoqoftë, ne ju rekomandojmë fort që të vendosni një urdhër ndalim humbjeje sa herë që mendoni se kjo do të zvogëlonte rrezikun tuaj të tregtisë. 

Avantazhet dhe disavantazhet e një urdhri stop-loss

Kur flasim për avantazhet dhe disavantazhet e një urdhri ndalim-humbjeje, mund të themi se përfitimet janë më të mëdha se disavantazhet. Lexojini ato si më poshtë. 

Përparësitë:

  • Fondet tuaja janë më të sigurta. Një urdhër stop-loss mbron fondet tuaja dhe zvogëlon stresin me të cilin çdo tregtar duhet të përballet.
  • Ju nuk keni nevojë të monitoroni vazhdimisht tregjet. Sapo të vendosni një urdhër stop-loss, nuk keni pse të jeni para ekranit gjatë gjithë kohës dhe të monitoroni çdo tregti dhe ndryshimi në treg.
  • Mbron tregtimin tuaj nga ndikimi emocional. Kur lejoni një softuer të ekzekutojë një porosi, ju jeni duke automatizuar proçesin. Investitorët priren të besojnë se një aset do të rimëkëmbet, por shumë herë nuk është kështu. Prandaj, është më mirë ta merrni atë vendim më herët kur nuk jeni përfshirë aq emocionalisht.
  • Nuk kushton asgjë për ta zbatuar atë. Nuk ka komision shtesë për vendosjen e një stop-loss order. Komisioni paguhet vetëm kur një urdhër stop-loss bëhet një urdhër tregu.
  • Kërkon vetëm njohuri themelore të tregtisë. Nuk është një veprim i komplikuar. 

Disavantazhet:

  • Diferenca në çmim. Sapo të iniciohet komanda juaj, ajo bëhet një urdhër tregu, që do të thotë se mund të ketë një mospërputhje të çmimit - çmimi me të cilin ju shisni mund të jetë i ndryshëm nga çmimi i caktuar i stop-it..
  • Luhatjet afatshkurtra mund të aktivizojnë një çmim të ndaluar. Nëse nuk keni qenë mjaft të kujdesshëm ose nuk keni ndjekur lëvizjet e një aseti, mund të ndodhë që urdhri juaj i ndalimit të aktivizohet në pikën ku pritet ndonjë luhatje. Për shembull, nëse një aset ka një luhatje 10% dhe vendosni një çmim ndalimi në 5% nën nivelin aktual të çmimit, mund të humbni fitimin e mundshëm.
  • Nuk ka rregulla të ngurta në lidhje me nivelin në të cilin duhet të vendosni urdhrin e ndalimit. Asnjëherë nuk mund të jeni 100% i sigurt që keni zgjedhur nivelin e duhur sepse nuk ka rregulla strikte që përcaktojnë se ku duhet vendosur.
  
Shembull

Le të supozojmë se doni të tregtoni me aksione. Keni blerë aksione të ndërmarrjeve Facebook me çmimin 100 USD dhe jeni duke pritur që çmimi të rritet, në mënyrë që t’i shisni ato dhe të fitoni. Por, për shkak se jeni të kujdesshëm dhe doni të mbroni veten nga humbjet e mëdha, dëshironi të vendosni një porosi të ndalimit të humbjes në nivelin $95, në rast se tregu shkon keq. Në këtë mënyrë, nëse çmimi bie dhe arrin një nivel prej  $95, aksioni juaj do të shitet - një urdhër stop-humbje do të aktivizohet dhe do të bëhet një urdhër tregu. Në rast se tregu nuk arrin kurrë këtë nivel çmimi, urdhri i humbjes nuk do të bëhet kurrë një urdhër tregu.
 

Konkluzion

Një urdhër stop-loss ose ndalim-humbjeje është një urdhër që tregtarët vendosin kur duan të ndalojnë humbjet e mundshme të mëtejshme duke shitur një aset në një nivel çmimi të paracaktuar, të quajtur një çmim ndalimi. Sapo tregu të vijë në atë nivel, një urdhër stop-humbje bëhet një urdhër tregu.

Kur investitorët blejnë asete, kjo do të thotë që ata supozojnë se çmimet do të rriten. Nëse e parashikuan mirë dhe çmimet u rritën, ata do të jenë në gjendje të shesin asete me një çmim më të lartë dhe të fitojnë disa para. Por, nëse çmimet bien dhe investitorët shesin asete, ata do të humbin para. Meqenëse tregu është i paparashikueshëm dhe nuk mund ta dimë se sa luhatje mund të ketë, rekomandohet të vendosni një urdhër stop-loss sa herë që blini një produkt.

Kështu emocionet tuaja do të përjashtohen nga tregtia dhe nuk do të keni nevojë të monitoroni tregun gjatë gjithë kohës. Për më tepër, për të vendosur një humbje të ndaluar nuk keni nevojë për më shumë aftësi sesa një tregtar mesatar dhe kjo nuk përfshin kosto shtesë.Burimet e konsultuara:

1. Chen, J. Stop Order. https://www.investopedia.com/terms/s/stoporder.asp (2021)
2. Investopedia Staff. The stop-loss order—make sure you use it. https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/use-stop-loss.asp (2021)
3. Cussen, M. P. Stop-loss vs. Stop-limit order: Which order to use? https://www.investopedia.com/articles/active-trading/091813/which-order-use-stoploss-or-stoplimit-orders.asp (2021)
4. Majaski, C. The difference between a limit order and a stop order. https://www.investopedia.com/ask/answers/04/022704.asp (2021)
5. Mitchell, C. Where to place a stop loss order when trading. https://www.thebalance.com/where-to-place-a-stop-loss-order-when-trading-1030867
6. Stop-loss order. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/stop-loss-order/ (2018)
7. What is Stop Loss? Definition of Stop Loss, Stop Loss meaning - The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/definition/stop-loss
8. Wikipedia contributors. Order (exchange). Wikipedia, The Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_(exchange)&oldid=1003804736 (2021)
9. Stop order definition. https://www.ig.com/en/glossary-trading-terms/stop-order-definition
10. SEC.gov. https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib_stoporders.html (2017)

LimitPrime © 2022

Nisni të investoni dhe
fitoni që sot! 

Categories

A ju duhet ndihmë e personalizuar?

LEXONI ARTIKUJ TË TJERË INTERESANT

Monedha elektronike VS. Kriptovaluta

Monedha elektronike është para e paprekshme që ekziston në llogarinë tuaj bankare dhe mund të përdoret për pagesa të ndryshme. Në thelb...

Lexo Më Shumë
Me cilat kriptovaluta duhet të tregtoj?

Ka mbi 5,000 kriptovaluta ekzistuese në botë sot, të gjitha me projektet dhe qëllimet e tyre. Nëse krijimi i kriptos vazhdon me këtë ri...

Lexo Më Shumë
Si të tregtoni kriptovalutat?

Kriptovalutat po fitojnë gjithnjë e më shumë terren dhe nuk ka gjasa të ndalen së shpejti. Shumë kompani po i shtojnë ato si mënyra pag...

Lexo Më Shumë